Yazım Kuralları

 
 • Yazım dili Türkçe veya İngilizcedir.
 • Başlık Türkçe ve İngilizce büyük harflerle 12 punto  Times New Roman karakterinde koyu (bold) olarak yazılmalıdır.(Örn. BAŞLIK)
 • Yazarların bilgileri , (unvan, adı, soyadı, çalıştığı kurum,e mail adresi)dipnot şeklinde, Times New Roman karakterinde ,9 punto  olarak yazılmalıdır.
 • Özet:  Türkçe ve İngilizce , Times  New Roman  yazı karakterinde ,Başlıkların İlk Harfleri Büyük  ortaya hizalanmış 11 punto , , özet metni, sağa ve sola hizalanmış ,10 punto  ve bir satır aralığında olmalıdır.En az 5 anahtar kelime eklenmeli ve koyu (bold ) olarak yazılmalıdır. Özet kelime sayısı en az 200 olmalıdır.
 • Bildiri metni  Times New Roman yazı karakterinde, 11 punto , bir satır aralığında ve  iki yana yaslı olarak yazılmalıdır.
 • Sayfa kenar boşlukları standart 2,5 cm olmalıdır.
 • Yazılarda, Türk Dil Kurumunun yazım kurallarına uyulması önerilir. Bununla birlikte, yazıların yazım kurallarından yazarları sorumludur.
 • Kaynakların Kullanımı
 • Dipnotlar:
 • Kitaplarda: Yazar Adı Soyadı, Kitap Adı, Basıldığı yer ve yıl, sayfa.
 • Örnek: Fethi Tevetoğlu, Milli Mücadele Yıllarındaki Kuruluşlar, Ankara 1991, s. 58.
 • Birden çok cilt olan eserlerde: Yazar Adı Soyadı, Kitap Adı, Yayıevi, Basıldığı yer ve yıl, cilt, sayfa.
 • Örnek: Kazım Karabekir, İstiklal Harbimiz, İstanbul 1998, C: I, s. 186.
 • Birden çok yazarlı eserlerde: Yazar Adı Soyadı-İkinci Yazar Adı Soyadı- Üçüncü Yazar Adı Soyadı, Kitap Adı, Yayıevi, Basıldığı yer ve yıl, sayfa.
 • Örnek: Durmuş Yalçın-Yaşar Akbıyık-Dursun Ali Akbulut, Türkiye Cumhuriyeti Tarihi I, Ankara 2004, s. 58.
 • Çevireni veya hazırlayanı olan eserlerde: Yazar Adı Soyadı, Kitap Adı, Çeviren (Çev.) veya Hazırlayan (Haz.) adı soyadı, Yayınevi, Basıldığı yer ve yıl, sayfa.
 • Örnek: William H. McNeill, Dünya Tarihi, Çev. Alâaddin Şenel,  İstanbul 2003, s. 58.
 • Makalelerde: Yazar Adı Soyadı, “Makale adı”, Dergi Adı (veya kısaltması), Cildi, Sayısı, Baskı yeri ve yılı, sayfası.
 • Örnek: M. Orhan Okay, “Duanın Şiiri”, Türk Dili, C: LI, S: 420, Ankara 1986, s. 504-511.
 • Gazetelerden yapılan alıntılarda Gazete adı, sayı (no), tarih, (Hicri veya Rumi tarihli ise parantez içinde Miladi tarih) verilmelidir. Hicri ve Rumi ay adları bitişik olarak yazılmalıdır.
 • Örnek: İstikbal, No: 356, 15 Kânunusani 1327 (28 Ocak 1912).
 • Makalenin sonunda  “Kaynaklar” bölümü : Burada yazar soyadı (büyük harflerle), adı, kitap adı, varsa çeviren veya hazırlayan adı, cilt, yayınevi, basım tarihi, basım yeri verilmelidir. Makalelerde ayrıca sayfa aralıkları da verilmelidir.