BİLGESAM

Bugüne kadar Bilge Adamlar Stratejik Araştırmalar Merkezi (BİLGESAM), Giresun Üniversitesi ve Karadeniz Stratejik Araştırma ve Uygulama Merkezi (KARASAM) ile ortak faaliyet ve çalışmalar yapmıştır. Bu çalışmaları kalıcı hale getirmek ve ilişkileri geliştirmek amacıyla 21 Aralık 2016 tarihinde BİLGESAM ile Giresun Üniversitesi ve KARASAM arasında bir protokol imzalanmıştır. Protokol BİLGESAM Başkanı Prof. Dr. Atilla SANDIKLI ve KARASAM Müdürü Yrd. Doç. Dr. Abbas KARAAĞAÇLI tarafından imzalanmıştır. Söz konusu protokol, taraflar arasında pek çok alanda ortak işbirliğini öngörmektedir.
2_03.jpg