SEMPOZYUM BİLDİRİ KİTABI

13 Mayıs 2021 Perşembe

¦6. Karadeniz'e Kıyı Ülkeler Sempozyumu E Bildiri kitabı yayımlanmıştır. Kitaba ulaşmak için lütfen linki tıklayınız : https://b0699d12-70ad-4313-81f1-0833a431c01a.filesusr.com/ugd/614b1f_c5421124870d4f659ec8ceb4295b7bfc.pdf

Hızlı Erişim