MAKALE ÇAĞRI

21 Mayıs 2019 Salı

MAKALE ÇAĞRISI ( MAKALE GÖNDERME SÜRESİ 02 EYLÜL 2019 TARİHİNE KADAR UZATILMIŞTIR)
Karadeniz Stratejik Araştırma Merkezi (KARASAM) tarafından düzenlenen "Üniversitemiz Giresun Değerlerine Sahip Çıkıyor" projesi kapsamında bugüne kadar hayatları ve eserleriyle tanıtımını yaptığımız ve aşağıda isimleri belirtilen değerlerimiz hakkında "Üniversitemiz Giresun Değerlerine Sahip Çıkıyor " basılı kitabının birinci cildi hazırlanmaktadır.
 1. Şair Ahmet KAÇAR
 2. Tarihçi-Yazar Ayhan YÜKSEL
 3. Şair Bahtiyar DAYIMOĞLU
 4. Ressam Burhan TEMEL
 5. Ressam Cem KARAAHMETOĞLU
 6. Bestekâr Cihan UNAT
 7. Eğitimci-Yazar Erden MENTEŞEOĞLU
 8. Ressam Hasan DEMİRAL
 9. Gazeteci Hasan ÖĞÜTÇÜ
 10. Gazeteci-Yazar-Parlamenter Naim Şafak TİRALİ
 11. Eğitimci-Yazar Osman Fikret TOPALLI
 12. Gazeteci-      Remzi MAMAŞOĞLU
Kitap bölümüne yukarıda ismi belirtilen değerlerimizi konu alan makale yazmak isteyenlerin  2 EYLÜL  2019 tarihine kadar eserlerini;
imran.turgut @ giresun.edu.tr ya da imranturgut76@ gmail.com mail adreslerine göndermeleri rica olunur.
Detaylı Bilgi İçin: 0 454 310 16 66

MAKALE YAZIM KURALLARI
Kitaba gönderilen makaleler özgün olmalıdır. Daha önce kısmen ya da tamamen yayınlanmış yazılar ve intihal içeren makaleler gönderilmemelidir.
Kitaba yayın gönderen yazar(lar), yayının telif ve yayın hakkı gibi tüm haklarını dergiye verdiğini kabul ve beyan eder.
Metinler, Microsoft Word programında, Times New Roman karakterinde, 11 punto, iki yana yaslı, 1.5 cm. paragraf başı girintisi ve 1.5 satır aralığıyla yazılmış olmalıdır. Dipnotlar 10 punto yazılmalıdır.
Makale başlığı, büyük harflerle, ortalanmış ve koyu olarak yazılmalıdır. Türkçe, İngilizce başlıklar en yukarıya alt alta yazılmalıdır.
ÖZ
Ana metnin öncesinde, 200-250 kelime arasında, Türkçe ve İngilizce olarak yazılmış bir “Öz” yer almalıdır. Özde araştırmanın kapsamı ve amacı belirtilmeli, kullanılan yöntem tanımlanmalı ve ulaşılan sonuçlar kısaca ifade edilmelidir. Özün hemen altında en az beş en fazla sekiz anahtar kelime yer almalı ve bu anahtar kelimeler, özel adlar dışında, küçük harflerle yazılmalıdır. Öz ve anahtar kelimeler 10 punto ile yazılmalı, paragraf girintisi bırakılmamalıdır.
Varsa metin içindeki diğer bütün başlıklar numaralandırılmalı, başlık(lar) koyu ve her kelimenin ilk harfleri büyük olacak biçimde yazılmalıdır.
Çalışmalarda Türk Dil Kurumunun Yazım (İmla) Kılavuzu esas alınmalı, yabancı sözcükler yerine olabildiğince Türkçe sözcükler kullanılmalıdır.
Metinlerin kaynakça ile birlikte 25 sayfayı geçmemesi tercih edilir.
Yazar adı/adları başlığın hemen altında sola yaslı yazılmalıdır. Yazar adı/adlarına (*) ile dipnot verilerek, yazarın bilgileri (unvanı, çalıştığı kurum, yazışma adresi, e-posta) yer almalıdır.
ATIFLARIN VE KAYNAKÇANIN DÜZENLENMESİ
Ana metindeki tüm göndermeler, APA standardında metin içi kaynak gösterme sistemi ile belirtilir. Düzenleme ve kontrol sırasında kolaylık sağlaması ve hataları minimuma indirmesi için MS Word programının otomatik kaynak gösterme sisteminin kullanılması önerilmektedir.

 

Hızlı Erişim