6. KARADENİZE KIYISI OLAN ÜLKELER BİLİMSEL ARAŞTIRMALAR SEMPOZYUMU TAM BİLDİRİ KİTABI YAYIMLANDI

18 Mayıs 2021 Salı

28-30 Nisan tarihleri arasında Giresun Üniversitesi Karadeniz Stratejik Araştırma Ve Uygulama Merkezimiz (KARASAM) ev sahipliğinde
online gerçekleşen  6. Karadenize Kıyısı Olan  Ülkeler Bilimsel Araştırmalar Sempozyumu tam bildiri kitabı yayımlanmıştır.
Erişim işin bağlantıyı tıklayınız lütfen : 
https://b0699d12-70ad-4313-81f1-0833a431c01a.filesusr.com/ugd/614b1f_96070b077dbc481388b1962d1a6da9b2.pdf

Hızlı Erişim