Buradasınız :
Türkçe
English
Pazar, 24.03.2019
Hızlı Bağlantılar
30.05.09 | 15:19 | Zaman: 10 Yıl

KARASAM TASAM’DA

 

KARASAM Danışman Heyetinden Öğr. Gör. Fatma ÇOBAN, 27 – 29 Mayıs 2009 tarihleri arasında Türk Asya Stratejik Araştırmalar Merkezi (TASAM) tarafından düzenlenen IV. Uluslararası Türk Asya Kongresi "Asya’da Bölgesel Örgütler, Kurumsallaşma ve İş Birliği"ne katılmıştır.

Kongreye çok sayıda önemli ülkenin oluşturduğu örgütlerin üst düzey yöneticileri ile, Asya’lı uzman ve akademisyenler katılmıştır. Kongrede, “Yeni Dengeler Asya Jeopolitiği ve Kurumsallaşma”, “Bölgesel İşbirliği Örgütleri”, “Bölgesel Ekonomik Örgütler”, “Bölgesel Uzmanlık Kuruluşları ve Entegrasyon” gibi konularda sunumlar yapılmıştır.   

Kongrede açılış konuşmasını Şangay İşbirliği Örgütü Genel Sekreteri Bolat Nurgaliyev yapmıştır. Genel Sekreter Bolat Nurgaliyev, ŞİÖ'nün amacının dünyadaki barışı, güvenliği, istikrarı sağlamak ve ekonomiyi geliştirmek olduğunu söylemiştir. Örgütün farklı üye ülkelerden oluştuğunu ve farklı platformlarda temsil edildiğini dile getiren Nurgaliyev, son dönemlerde uluslararası gelişmelere bakıldığında dünyada çok ciddi gelişmeler yaşandığını ifade etmiştir. Bu kapsamda sorunların çözümünde çoğulculuğun önemli olduğunu, bu noktada örgüt olarak bölgesel ve küresel sorunların çözümünde de etkin olmak durumunda olduklarını anlatmıştır. Örgüt olarak ortak bir istek çerçevesinde gelişimlerini gerçekleştirdiklerini, amaçlarının gelişmek ve genel platform içerisinde bazı uzun dönemli antlaşmalar yaparak, gelişimi uzun dönemli kılmak olduğunu ifade etmiştir.

İslam Konferansı Örgütü Genel Sekreteri Ekmeleddin İhsanoğlu ise; 21. yüzyılda üye ülkelerin karşı karşıya bulunduğu en önemli sorununun, anlaşmazlıkların çözümü konusu olduğunu dile getiren İhsanoğlu, yeni dönemde sorunların çözüme kavuşturulması, karşılıklı güvenin tesisi, barışın sağlanması alanında örgütün rolünü güçlendirmeyi amaçladıklarını ifade etmiştir. İhsanoğlu, İKT olarak dünyanın çatışmalı bölgelerinde, Müslüman toplumlar arasındaki çatışmaların ve sorunların çözümünde çalışmalar yaptıklarını söylemiştir.

Kongrenin açılışında CICA (Asya'da İşbirliği ve Güven Artırıcı Önlemler Konferansı) İcra Direktörü Dulat Bakişev ve İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı Eğitim ve Araştırma Merkezi Başkan Yrd. Dr. Ali Aheni de birer konuşma yapmışlardır.

Katılımcılar genel olarak, özellikle yakın dönemde, Asya kıtasında sosyo- ekonomik kalkınma, barışın tesisi, güvenlik ve istikrarın sağlanması gibi konular üzerinde durmuşlardır. Bununla birlikte, kültürel alanda ilişkilerin gelişiminin nasıl olabileceği, bölgesel örgütlerin ve uzmanlık kuruluşlarının bu konuya nasıl katkıda bulunabileceği, yeni işbirliği alanlarının neler olabileceği konuları ele alınmıştır.