Buradasınız :
Türkçe
English
Pazartesi, 22.01.2018
Hızlı Bağlantılar
09.02.11 | 15:54 | Zaman: 7 Yıl

Beyin Fırtınası Toplantısı: RUSYA-ABHAZYA İLİŞKİLERİ

 

Beyin Fırtınası Toplantısı

RUSYA-ABHAZYA İLİŞKİLERİ

(Beyin Fırtınası)

 

“Rusya-Abhazya İlişkileri” temalı beyin fırtınası toplantısı gerçekleştirildi

 

Karadeniz Araştırmaları Merkezi (KARAM) nin düzenlediği yuvarlak masa toplantısı 5 Şubat 2011 tarihinde Ankara’da KARAM toplantı salonunda gerçekleştirildi. Beyin fırtınasına KARAM, KARASAM, Eşkişehir Osman Gazi Üniversitesi, Kırıkkale Üniversitesi, Çankaya Üniversitesi, ODTÜ, Abhazya Cumhurbaşkanlığı Stratejik Araştırmalar Kurumu uzmanlarının yanı sıra Kafkas Araştırma Kültür ve Dayanışma Vakfı (KAF-DAV) Başkanı ve bağımsız araştırmacılar katılmıştır.

Toplantı, Abhazya Cumhurbaşkanlığı Stratejik Araştırmalar Kurumu uzmanlarından İnar GİTSBA’nın 2008 Rus-Gürcü savaşından sonra Abhazya-Rusya ilişkilerinin dinamiği konusundaki sunumuyla başlamıştır.

GİTSBA sunuşunda,  Sovyetler Birliği’nin dağılmasının ve toprakları üzerinde yeni devletlerin oluşumunun silahlı çatışmaları da beraberinde getirdiğini belirtmiş ve bu yıllarda Birinci Abhaz-Gürcü savaşı döneminde ve hemen sonraki dönemde Rusya ile Abhazya arasında yaşanan sıkıntılar ve ilişkilerin sorun noktaları üzerinde durmuştur.

GİTSBA, 1993 yılında BDT ülkelerinin Abhazya’ya karşı ambargo kararı almalarından sonra Abhazya’da sosyal ve ekonomik sıkıntıların yaşandığını, ambargo nedeniyle Abhazya’nın doğalgaz, petrol ve ilaç gibi acil ihtiyaçlardan yoksun bırakıldığını söylemiştir. Ambargo ile Abhazya’nın dış dünyadan tecrit edildiğini belirtmiştir.

 DSC01886_03.JPG

GİTSBA, 2008 yılında Abhazya’nın bağımsızlığının Rusya tarafından tanınması ile Rus-Abhaz ilişkilerinde önemli gelişmeler olduğunu ve Abhazya’da sosyo-ekonomik yapıda düzelmeler yaşandığını belirmiştir. Abhazya’nın bağımsızlığının tanınmasının Abhaz halkının kendi devletlerini kurmak uğrunda vermiş oldukları uzun mücadelenin, aynı zamanda Rusya’nın planlı politikasının sonucu olduğu belirtilmiştir. Moskova’nın yeni yaklaşımları sonucunda Abhazya-Rusya ilişkilerinin tamamen yeni seviyeye taşındığını ifade etmiştir.  Abhazya vatandaşlarına Rusya vatandaşlığının verilmesi, elektrikli tren trafiğinin yenilenmesi, Rusya’nın BDT Devlet Başkanları Konseyi’nin 1996 yılında Abhazya ile ilişkilerin devlet düzeyinde sınırlanmasını öngören karardan tek taraflı çıkışı, Rusya Cumhurbaşkanı V. Putin’in “Rusya Federasyonu ile Abhazya ve Güney Osetya arasındaki ilişkilerin gelişmesinin temel yönleri ile ilgili” fermanı gibi gelişmelerin Rusya-Abhazya ilişkilerini geliştirdiğini söylemiştir. Bu gelişmelerle birlikte mali yardımların da arttığına dikkat çekmiştir. Ayrıca Abhazya’nın savunmasında da Rusya’nın önemli bir rolü olduğunu belirtmiştir.

GİTSBA, Abhazya Cumhuriyeti’nin bağımsızlığının politik tanınması eyleminden sonra ülke ve bir bütün olarak Güney Kafkasya bölgesi için politik ve hukuksal gerçekliklerin önemli ölçüde değişikliklere uğradığını söylemiştir. Bu tanınmanın yanı sıra Abhazya’nın kamu yönetimi sisteminin ve sosyoekonomik alanların ivedilikle modernizasyonu çağrısı ile karşı karşıya kalmış olduğunu ifade etmiştir. Bu işkollarının modernizasyonu ve toplumun dinamik bir şekilde gelişiminin temin edilmesi süreci Abhazya’nın henüz politik statüsüne kavuşmadan önce gerçekleşmeye başladığını belirtmiştir. Daha ciddi çağrıların politik alanlarda gözlenmekte olduğunu ifade etmiştir. Özellikle siyasal alanlardaki düzenlemelerin Gürcü-Abhaz ilişkilerinin düzenlenmesi perspektifine bağlı olduğunu söylemiştir.   

Toplantı, ev sahibi KARAM’ın Başkanı Doç. Dr. Bilgehan GÖKDAĞ’ın, gündeme getirdiği sorular ve tartışmalarla devam etmiştir. Bunlar şu şekilde sıralanabilir:

·        Abhazya’da yabancılara (etnik Ruslara, RF vatandaşı başka etniklere ve Türkiye’den gelenlere) gayrımenkul satışı meselesi,

·        Abhazya’da mafya çetelerinin yönetim üzerinde ne derecede etkili olduğu ve Rusya etkisinin mafya sorunu ile ilişkisi,

·        Abhazya’nın nüfus açısından sorunlu bölgelerinde özellikle Gali tarafında ilerde bir problem yaşanıp yaşanamayacağı,

·        Abhazlarla, Ermeniler arasında ticari problemlerin olup olmadığı.

İnar GİTSBA, yabancılara toprak satışı ile ilgili kanun tasarısı mecliste konuşulduğunu, Toprak Bakanının, Gürcü kökenli Rus vatandaşlarına satış yapılmayacağına dair güvence verdiğini, halkın da bu konuda bölünmüş olduğunu, kanun tasarısını destekleyenler olduğu kadar karşı çıkanların da olduğunu belirtmiştir.

DSC01888_03.JPG

Hem Türkiye’de hem Abhazya’da yaşayan yazar Adnan ÖZVERİ, Sovyetler zamanında siyasi yöneticilerin bölgeye hakim olduğunu, sivil toplum örgütlerinin söz konusu olmadığını, dolayısıyla sosyal birlikteliklerin noksanlığını işaret etmiştir. Sovyet dönemindeki kolhoz liderlerinin Sovyetlerin dağılmasından sonra mafya aileleri olarak ortaya çıktılarını belirtmiştir. Abhazya’da bağımsızlıktan sonra çatışmalar yaşanmadığını bunun nedeninin güçlü ailelerin kendi aralarında dengeyi sağlamalarından kaynaklandığını ve Abhazya’da devletleşmenin önündeki en büyük engelin de bu nüfuzlu ailelerin siyasette etkinlikleri olduğunu belirtmiştir. Bakanlıkların belirli aileler arasında paylaştırıldığını, ülkede sivil toplum örgütlerinin eksikliğinin hissedildiğini ve boşluğun güçlü ailelerce doldurulduğunu ifade etmiştir. Abhazya’da güvenliğin Rus ordusu tarafından sağlandığını ve bu nedenle mafya haline gelmiş güçlerin Rus mafyası ile ister istemez temas halinde olduğunu söylemiştir.

İnar GİTSBA, Gali bölgesinde önemli oranda Megrel nüfusunun bulunduğunu, Abhazya hükümetinin bölge ile ilgili bir politikasının olmadığını, Abhazya’da yakında nüfus sayımı yapılacağını, etnik farklılıkların Abhazya için problem teşkil edebileceğini, Gali bölgesinde yaşayanların Gürcü pasaportuna sahip olduğunu ancak Abhaz pasaportu almak istediklerini, Abhazlar’ın ise bu talebe karşı çıktıklarını, Megreller’in Abhaz pasaportu almaları halinde hem yönetime nüfuz edebileceklerini hem de toprak satın alabileceklerini belirtmiştir.

İnar GİTSBA, Ermenilerin bölgede tarım ürünleri ticareti ile uğraştıklarını, Parlamentoda sadece bir Ermeni temsilci bulunduğunu bu sayının Ermeni nüfusuna oranla oldukça düşük olduğunu, Abhazya’da Ermeni nüfusun % 30’a yakın olduğunu, 35 sandalyeli Abhaz Parlamentosunda Ermenilerin 10 temsilci çıkarabilecek güçleri olduğunu ifade etmiştir. Abhazya’da Ermenilerin büyük bir sermayelerinin olmadığını, Rus sermayesinin oldukça fazla olduğunu ve Ermenilerin küçük ticaretle uğraştıklarını belirtmiştir.

Adnan ÖZVERİ, Abhazya’daki Ermeni nüfusunun ilerde etkin hale gelebileceğini, buna karşılık Türkiye’deki Abhaz diasporasının etkinliğinin arttırılabileceğini, Türkiye’deki Abhazların Abhaz vatandaşlığını alarak seçimlerde etkin olmasının mümkün olabildiğini, bugün Ermenilerin Abhazya’da milliyetçilik yapmadıklarını ancak bu durumun gelecekte de yapmayacakları anlamına gelmediğini ifade etmiştir.

Doç. Dr. Şenol KANTARCI, Abhazya ile Türkiye’nin ilişki içerisine girmesi gerektiğini, Türkiye’nin Abhazya’da etkili olabileceğini, ticari ve siyasi konularda Rusya’nın bölgede açıkça üstün konuma gelmiş olduğunu, Abhazya’nın tamamıyla Rusya’nın etki alanına bırakılmaması gerektiğini, Türkiye’nin bölgede etkili olabilecek potansiyele sahip olduğunu ve bu gücünü kullanması gerektiğini, Türkiye’deki diasporanın Abhazya’da özellikle ekonomik alanda faaliyet gösterebileceğini, Türkiye’den Abhazya’ya gidip yerleşen kişiler mevcut olduğunu ve bu sayının arttırılması gerektiğini, bu sayede karşılıklı ekonomik ve siyasi ilişkilerin arttırılabileceğini, benzeri faaliyetlerin her iki tarafın da yararına olacağını ifade etmiştir.       

 

KATILIMCILAR

Doç. Dr. Bilgehan GÖKDAĞ                          KARAM Başkanı

Doç. Dr. Şenol KANTARCI                            Kırıkkale Üniversitesi

Doç. Dr. Cenap ÇAKMAK                              Eskişehir Osmangazi Üniversitesi

Yrd. Doç. Dr. Yalçın SARIKAYA                      KARASAM Müdürü

Dr. F. Didem EKİNCİ                                     Çankaya Üniversitesi

Muhittin ÜNAL                                            KAF-DAV Başkanı

İnar GİTSBA                                                Abhazya Cumhurbaşkanlığı Stratejik Araştırmalar Kurumu

Adnan ÖZVERİ                                             Araştırmacı-Yazar

Araş. Gör. Argun BAŞKAN                             ODTÜ

Öğr. Gör. Serdar KESGİN                              KARASAM

Burkay SELMAN                                           KARAM Proje Koordinatörü

 


 

 

Haber arşivine girmek için tıklayınız.