Buradasınız :
Türkçe
English
Cuma, 22.02.2019
Hızlı Bağlantılar
28.11.14 | 11:52 | Zaman: 4 Yıl

VI. KARADENİZ ULUSLARARASI SEMPOZYUMU

Kategori: Karadeniz Uluslararası Sempozyumları

 

Giresun Üniversitesi Karadeniz Stratejik Araştırma ve Uygulama Merkezi (KARASAM) ve Avrasya Ekonomik İlişkiler Derneği (EkoAvrasya) tarafından ortaklaşa düzenlenen “Karadeniz’den Hazar’a Stratejik Bakış” sloganıyla “VI. Karadeniz Uluslararası Sempozyumu” 6-7 Kasım 2014 tarihlerinde Giresun’da başarı ile gerçekleştirildi.

 

 

 

 

 

 

 

3_11.JPG4_12.JPG

8_11.JPG844d3d_01.JPG

 

5_12.JPG

Sempozyumun açılışında sırayla; KARASAM Müdürü Doç. Dr. Yalçın SARIKAYA, EkoAvrasya Yönetim Kurulu Başkanı Hikmet EREN, Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi Genel Sekreter Yardımcısı Adakhan MADUMAROV, Giresun ÜniversitesiRektörü Prof. Dr. Aygün ATTAR, Kazakistan Ankara Büyükelçisi Prof. Dr. Canseyit TÜYMEBAYEV, Azerbaycan Milli Meclisi Milletvekili ve Azerbaycan Kooperasiya Üniversitesi Rektörü Eldar QULIYEV, İstanbul Milletvekili Dr. İsmail SAFİ ve Giresun Valisi Hasan KARAHAN birer konuşma yaparak; Karadeniz ve Hazar bölgesinin enerji hatları ve enerji koridoru olması açısından stratejik ve jeopolitik önemi haiz olduğuna dikkat çekerek, Türkiye başta olmak üzere bölge ülkelerinin işbirliği ve ikili ilişkilerinin artarak sürdürülmesi gerektiği üzerinde durmuş ve Giresun Üniversitesi’nin 6 yıldır gerçekleştirdiği ve her geçen yıl artan bir katılımla sürdürdüğü Karadeniz Uluslararası Sempozyumlarının bu anlamda çok önemli bir misyonu yüklendiğine vurgu yaptılar.

6_11.JPG

Rektör ATTAR, Türkiye’nin enerji koridoru haline gelmesi sebebiyle jeopolitik ve stratejik öneminin hergeçen gün arttığını belirterek “Devletleri rencide etmeden ama uluslararası siyasetin özüne uygun bir şekilde ülke ekonomisinin güçlendirilmesi, stratejik hedeflerin belirlenmesi noktasında ortaya uzun soluklu bir siyaset koyan Türkiye’nin bu bölgede olup bitenlerle ilgili akademik arenada akademisyenler tarafından dile getirilmesi gerekir” dedi. Karadeniz’den Hazar’a stratejik bakış içerisinde; özellikle bölgenin rengini, siyasetini, coğrafyasını, uluslararası ilişkilerdeki güç dengelerini değiştirecek kapsamdaki temel bir proje olan Trans-Anadolu doğalgaz Hattı’nın yani TANAP’ın bölgedeki barış ve istikrara en büyük katkıyı yapacağını dile getirdi.

7_11.JPG

 

 

Kazakistan Ankara Büyükelçisi Prof. Dr. CanseyitTümbayev ise yaptığı konuşmada, Hazar Denizi yanında yaşayan milletler olarak büyük sorunları bulunduğunu,dünyaya doğrudan açılmak, bağlantı kurmak, özellikle ticari açıdan faaliyete geçmek için Karadeniz’in büyük önemi olduğunu belirtmiştir.

9_11.JPG

 

İstanbul Milletvekili ve TBMM Dışişleri Komisyonu Üyesi Dr. İsmail Safi ise konuşmasında “Zaman zaman şahit oluyorum birçok politikacı konuşurken Karadeniz’in enerjinin dünyaya ulaşmasını sağlayan güvenilir bir koridor olduğunu belirtiyorlar. Biz bundan büyük bir gurur ve sevinç duyuyoruz. Bu önemlidir ama asla yeterli değildir. Bölgenin kültür ve medeniyet ufku ihmal edilmemelidir. Onun için ben “Giresun inisiyatifi” denilen ve altı yıldır ortaya konan ruhu önemsiyorum, bu tamamen yerli bir bakıştır” diye konuştu.

 

Türkiye’nin dışında, Azerbaycan, ABD, Almanya, Polonya, Romanya, İran, Ukrayna, Gürcistan, Rusya ve Avusturya’dan50 civarında akademisyen ve uzmanın iştirak ettiği sempozyum, iki gün sürmüş,  8 oturum ve bir değerlendirme – kapanış oturumu ile gerçekleşmiştir.

1._oturum_01.JPG

 

 

Açılışın ardından üniversitemiz Güre Yerleşkesi Rektörlük konferans salonunda gerçekleştirilen ilk oturumda; Ukrayna Milli Bilimler Akademisi Kiev Hukuk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yuriy L. BOSHYTSKY, “Ukrayna’nın deniz yetki alanlarının sınırlandırılmasında uluslararası standartların uygulanmasına ilişkin hususlar”

Azerbaycan Kooperasiya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Eldar QULİYEV, “Azerbaycan’ın KEİ faaliyetini genişletilmesi istikametleri”

Romanya’dan Karadeniz Üniversiteler Ağı Genel Sekreteri Prof. Dr. Eden MAMUT, “Karadeniz ve Hazar havzasında stratejik bir birleştirici faktör olarak eğitim”

Gürcistan Güney Kafkasya Multi Track Diplomasi Enstitüsü’ndenIrakli KAKABADZE, “Barış süreçlerinde üniversitelerin rolü”

Konularında bildirilerini sundular.

2._oturum_01.JPG

 

 

İkinci oturum bütünüyle güncel ve önemli bir konu olan Ukrayna ve Kırım meselesine odaklanmıştır. Bu çerçevede; Dr. Alexander MURINSON (ABD), “NATO faktörü: Gürcistan-Ukrayna İlişkileri ve Karadeniz Güvenliği”

Ukrayna Zaporijye Uluslararası Enstitüsü’ndenProf. Dr. Maxim LEPSKIY, “Sınıraşırı ilişkilerin stratikleştirilmesi”

Şırnak Üniversitesi’nden Prof. Dr. Rafet EVYAPAN ve Doç. Dr. Mete Cüneyt OKYAR, “AB/NATO ile Rusya çatışmasında Ukrayna ve geleceği”

Rusya St. Petersburg Üniversitesi’ndenDoç. Dr. Alexander SOTNICHENKO, “Tanınmışlığı sınırlı bir ülke olarak Kırım: Uluslararası işbirliğine dair muhtemel sorunlar ve KKTC,DKC, Batı Şeria tecrübeleri”

Milli Savunma Bakanlığı’ndan Dr. Murat AĞDEMİR, “Türkiye-Ukrayna krizi ve İsrail”

Konularında bildirilerini sunmuşlar ve oturumdaki konuların önemine paralel olarak hararetli bir soru-cevap bölümü yaşanmıştır.

3._oturum_01.JPG

 

 

Üçüncü oturumda;Giresun Üniversitesi’nden Yrd. Doç. Dr. Hüseyin SARAÇOĞLU, “Karadeniz’e kıyısı olan ülkelerin 2014-2030-2050 yıllarına ait nüfus değişimleri ve bundan kaynaklanabilecek sorunlar”

Ukrayna V.N. KarazinKharkov Ulusal Üniversitesi’ndenYrd. Doç. Dr. Olga GUZHVA, “Modern toplumda medya manipülasyonu ve bilgi güvenliği”

Gürcistan Güney Kafkasya Bölgesel Güvenlik Enstitüsü’ndenOlga DOROKHINA, “Karadeniz-Hazar havzasında belediyeler arası işbirliği”

Çukurova Üniversitesi’nden Öğr. Gör. Resul TELLİ – Öğr. Gör. Orhan CENGİZ, “Türk Dış Ticaretinde Hazar ülkelerinin yeri: Karşılaştırmalı bir durum analizi”

Konularında bildirilerini sundular.

4._oturum_01.JPG

 

 

Dördüncü oturum, tamamen Azerbaycan’ın işgal altındaki topraklarına, Karabağ meselesine ayrılmıştır. Karabağ ile ilgili oturumda, Gence Devlet Üniversitesi’nden Doç. Dr. Arife AHMEDOVA, “Dağlık Karabağ Problemi: Göç ve Onun Bölgesel Kalkınmaya, İşbirliğine Olumsuz Etkileri”

Azerbaycan Milli Bilimler Akademisi’nden Doç. Dr. Cavid QASIMOV, “Türkiye’nin düşünce kuruluşları tarafından Karabağ sorunundaki son gelişmelerle ilgili hazırlanan raporların genel olarak değerlendirilmesi”

Karadeniz Teknik Üniversitesi’nden Doç. Dr. Coşkun TOPAL, “Türkiye’nin güney Kafkasya politikası”

Ahi Evran Üniversitesi’nden Doç. Dr. Kürşad ZORLU, “Ermenistan’ın lobi ve propaganda gücünün temelleri: Fırsatlar-Tehditler”

Azerbaycan Devlet İktisat Üniversitesi’nden Araz ASLANLI, “Karabağ sorunu ve Türkiye-Ermenistan ilişkileri”

Konularında bildirilerini sundular.

5._oturum_01.JPG

Beşinci oturumda;Rusya Federasyonu Karadeniz Ekonomik İşbirliği Temsilcisi Dr. Sergei GONCHARENKO, “KEİ’ye yönelik Rusya Perspektifi”,

Alman Uluslararası ve Güvenlik İşleri Enstitüsü’nden Dr. Uwe HALBACH, “Kafkasya’da Kuzey ve Güney: Ayrışık mı bağlaşık mı?”,

Azerbaycan Diplomatik Akademi’den Shamsiyya MUSTAFAFEYA ve Astrid SCHNITZER-SKJONSBERG, “Uluslararası Diyalogda duygu ikilemi: Diplomatik eğitimden çıkarımlar”,

Karadeniz Teknik Üniversitesi’nden Doç. Dr. Süleyman ERKAN, “2008 Rusya-Gürcistan savaşının bölgesel etkileri”,

Gürcistan Güney Kafkasya Bölgesel Güvenlik Enstitüsü’ndenDr. Alexander RUSETSKY, “Karadeniz Bölgesi’nde ayrılıkçılık, yayılmacılık ve birlikçilik sorunları”

Konularında bildirilerini sundular.

6._oturum_01.JPG

 

 

Altıncı oturumda;Karadeniz Teknik Üniversitesi’nden Dr. Bülent ŞENER, “Kanal İstanbul projesinin Montrö Boğazlar Sözleşmesi’ne olası etkileri: Karadeniz’de Jeopolitik bir çılgınlığın iz düşümleri”,

Rusya Bilimler Akademisi Avrupa Enstitüsü’nden Sergei ZABELİN, “Karadenizde durum: Rusya’dan bir bakış”,

Giresun Üniversitesi’nden Yrd. Doç. Dr. Gökhan EŞEL, “Değişen Karadeniz Jeopolitiğinde Amerikan faktörü”,

Ardahan Üniversitesi’nden Öğr. Gör. Niyazi İPEK, “Rusya’nın yeni dünya düzeni iddiası: Küresel güç merkezi inşasında Karadeniz havzası”,

Romanya Ekonomik Araştırmalar Akademisi’nden Dr. Nilgün İSMAİL, “Romanya’da yaşayan Kırım-Tatar toplumu ve Dobruca/Romanya’da bugün ki çıkışları”

Konularında bildirilerini sundular.

7._oturum_01.JPG

 

 

Sempozyumun yedinci oturumunda,Polonya Doğu Avrupa Devlet Yüksekokulu’ndanDr. Malgorzata KUZBİDA, “Türkiye ve Ukrayna’nın Avrupa entegrasyonu Avrupa için fırsat mı tehdit mi?”,

Giresun Üniversitesi’nden Öğr. Gör. Selim KURT, “NATO ve AB’nin Karadeniz Bölgesine yönelik politikaları”,

RTE Üniversitesi’nden Öğr. Gör. Seven ERDOĞAN, “Karadeniz’de bir aktör olarak Avrupa Birliği”,

Gürcistan Kafkasya Bölgesel İşbirliği Enstitüsü’ndenKakha KUKAVA, “Abhazya sorununun çözümünde barış süreci”,

Yalova Üniversitesi’nden OmidShokri KALEHSAR, “2005 sonrası İran’ın Hazar havzasına yönelik enerji politikası”,

Ondokuz Mayıs Üniversitesi’nden Murat MORKOÇ, “Kazakistan-Türkiye ilişkilerinin dünü, bugünü, yarını”

Konularında bildirilerini sundular.

8._oturum_01.JPG

 

 

Sekizinci oturumda;Giresun Üniversitesi’nden Yrd. Doç. Dr. Rasim BAYRAKTAR,  “Ulusötesi yurttaşlık kimliğine sahip Gürcistanlı Türkler: Terekemeler”

Azerbaycan Cumhurbaşkanlığı Stratejik Araştırmalar Merkezi’nden Dr. Cavit VELİYEV, “Karadeniz ve Hazar denizi bölgesi Avrupa-Asya arasında ulaşım koridoru”,

Gürcistan Uluslararası Stratejik Araştırmalar Merkezi BaşkanıAybek ISAYEV, “ABD’nin Güney Kafkasya’daki en önemli Jeostratejik çıkarı”

Karadeniz Teknik Üniversitesi’nden Arş. Gör. Vahit GÜNTAY, “Karadeniz ülkeleri güvenliği bağlamında Siber Terörizm ve Uluslararası ilişkiler”

Konularında bildirilerini sundular.

degerlendirme_foto_01.JPG4bbb60_01.JPG

 

 

Giresun Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Aygün ATTAR’ın başkanlık yaptığı değerlendirme oturumunda; Dr. Sergei GONCHARENKO, Prof. Dr. Yuriy L. BOSHYTSKY, Alexander RUSETSKY, Dr. Uwe HALBACH sempozyumla ilgili değerlendirmelerde bulunarak; Karadeniz ve Hazar havzalarının jeopolitik önemi ve atılacak stratejik adımlarla ilgili görüş ve bildirilerin paylaşıldığı sempozyumun çok başarılı ve olumlu geçtiğini vurguladılar.

“Giresun İnisiyatifi” çerçevesinde özellikle son bir yıldır yaşanan Ukrayna-Rusya gerginliğine rağmen, Rusya ve Ukrayna’dan katılan uzmanlar sempozyum boyunca görüş alışverişinde bulunmuş, zaman zaman hararetli tartışmalar yaşanmışsa da barış ve hoşgörü ortamında fikirler beyan edilmiştir.

8bcda8_01.JPGbf8961_01.JPG1dd45c_01.JPGee1444_01.JPG

 

 

Sempozyum, akademik oturumların yapıldığı iki günün ardından düzenlenen sosyal etkinliklerle sona ermiştir.

 

 

KARABAĞ KÖŞESİ

 

karabag_foto_01.JPG

 

 

Sempozyum süresince katılımcıların ve ziyaretçilerin istifadesine açık olarak tutulan Karabağ Köşesi ise büyük ilgi uyandırdı.

QafqazBeynəlxalqMünasibətlərvə Strateji AraşdırmalarMərkəzinin (QAFSAM) kurduğu ve Azerbaycan Cumhurbaşkanlığı STK’lara Devlet Desteği Şurası tarafından desteklenen “Türkiye ve Gürcistan Üniversitelerinde Karabağ Köşesi Oluşturulması” projesi çerçevesinde Giresun Üniversitesi’nde Karabağ Sorunu ile ilgili eserlerin sergilendiği bir köşe açılmıştır. 6 Kasım’da Giresun Üniversitesi’nde “Karabağ Köşesi” adı ile açılan standda Karabağ sorunu, uydurma Ermeni iddiaları, Azerbaycan-Türkiye ilişkileri, Azerbaycan’ın kalkınması, Güney Kafkasya’daki etnik çatışmalar, problemler ve işbirliği imkanları hakkında kitaplar, bunlarla ilgili makalelerin yer aldığı dergiler ve konuyla ilgili hazırlanmış CDler sergilenmiştir. “Karabağ Köşesi”nin açılışında QAFSAM başkanı Araz Aslanlı, Giresun Üniversitesi Karadeniz StratejikAraştırma ve Uygulama Merkezi (KARASAM) müdürü Doç. Dr. Yalçın Sarıkaya ve üniversitenin öğrencileri hazır bulunmuştur.