Buradasınız :
Türkçe
English
Pazartesi, 18.02.2019
Hızlı Bağlantılar
29.11.10 | 13:59 | Zaman: 8 Yıl

III. Karadeniz Uluslararası Sempozyumu

Kategori: Karadeniz Uluslararası Sempozyumları

 

Karadeniz’in iki büyük kıyıdaşı olan Rusya ve Türkiye’yi bir araya getiren ve Mart 2008’de I. Karadeniz Uluslararası Sempozyumu’ndan sonra Nisan 2009’da “Karadeniz Komşuluğu” sloganıyla, bu kez bütün kıyıdaş devletlerin seçilmiş araştırmacılarını, akademisyenlerini bir araya getirilen II. Karadeniz Uluslararası Sempozyumu düzenlenmiştir.

4-6 Ağustos 2010’da ise “Karadeniz Yararlanıcıları” sloganıyla düzenlen III. Karadeniz Uluslararası Sempozyumu’nda ise Karadeniz’e kıyıdaş ülkelerdeki, Karadeniz’e komşu coğrafyalardaki ve bölge ile ilgilenen dünyanın diğer bölgelerindeki diplomat, akademisyen ve uzmanlar bir araya getirilmiştir.

Karadeniz’in “Avrasya’nın merkezi” olma özelliğinin daha iyi anlaşılması ve bölgesel ve küresel barışa ulaşma yollarının bu coğrafyadan hareketle araştırılması bakımından önemli görülmesinden dolayı düzenlenen III. Karadeniz Uluslararası Sempozyumu “Karadeniz Yararlanıcıları” organizasyonunda ABD, Azerbaycan, Gürcistan, Rusya Federasyonu, Ukrayna ve Türkiye’den toplam 34 katılımcı sunum yapmıştır.

Altı oturum ve bir değerlendirme-kapanış oturumunu içeren sempozyumda ele alınan konular, uluslararası aktörlerin Karadeniz politikaları, Doğu Karadeniz Havzası, Karadeniz güvenliği, tarih, ekonomi, enerji, ikili ilişkiler ve geniş Karadeniz coğrafyasındaki farklı türden sorunlar üzerinde yoğunlaşmıştır.

I.oturum.JPG

Uluslararası Aktörlerin Karadeniz Politikaları-I başlığını taşıyan sempozyumun birinci oturumunda Harvard Üniversitesi Karadeniz Güvenliği Programı Müdürü Sergey KONOPLYOV, KARASAM Müdürü Yrd. Doç. Dr. Yalçın SARIKAYA, Ukrayna Diplomatik Akademisi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Grigory PEREPELITSA, KARASAM Öğretim Üyesi Arş. Gör. Göktürk TÜYSÜZOĞLU ve araştırmacı Günnur Tuba TÜRKSAVAŞ bildiri sunmuşlardır.

 2._Oturum.JPG

Uluslararası Aktörlerin Karadeniz Politikaları-II başlığını taşıyan sempozyumun ikinci oturumunda, St. Petersburg Devlet Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Tatiana ROMANOVA, Sakarya Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ertan EFEGİL, Trakya Üniversitesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Neziha MUSAOĞLU, Gazi Üniversitesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Meşkure YILMAZ, KARASAM Öğretim Elemanı Öğr. Gör. Serdar KESGİN ve KARASAM Öğretim Elemanı Öğr. Gör. Fatma ÇOBAN bildiri sunmuştur.

3.oturum.JPG

Doğu Karadeniz Havzası başlığını taşıyan sempozyumun üçüncü oturumunda, Gürcistan Eski Milletvekili Vahtang KOLBAIA, Tiflis Devlet Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Zurab DAVIDASHVILI, Yalova Üniversitesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Gökhan ÖZKAN, Azerbaycan Meclis Analitik Enformasyon Dairesi’nden Dr. Hatem CABBARLI, Gürcistan MIR TV-Radyo Şirketi’nden Badri NACHKEBIA ve Central Florida Üniversitesi’nden Doç. Dr. Houman SADRI bildiri sunmuştur.

4.oturum.JPG

Karadeniz Güvenliği başlığını taşıyan sempozyumun dördüncü oturumda, TODAİE Öğretim Üyesi Öğr. Gör. Dr. Burak TANGÖR, KARASAM Öğretim Elemanı Arş. Gör. Polat KIZILDAĞ, ODTÜ Erasmus Öğrencisi Araştırmacı Anastasiya STELMAKH, Giresun Üniversitesi İİBF Arş. Gör. Tolga ÇİKRIKCİ, Kocaeli Üniversitesi İİBF Arş. Gör. Göknil ERBAŞ bildiri sunmuştur.

5.oturum.JPG

Karadeniz, Ekonomi ve Tarih başlığını taşıyan sempozyumun beşinci oturumunda Ondokuz Mayıs Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. İbrahim TELLİOĞLU, Kilis 7 Aralık Üniversitesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Murat FİDAN, Siirt Üniversitesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Şerif DEMİR, TURANSAM Müdürü Dr. Elnur Hasan MİKAİL bildiri sunmuştur.

6.oturum_01.JPG

Geniş Karadeniz’de Farklı Türde Sorunlar başlığını taşıyan sempozyumun son oturumunda Giresun Üniversitesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Abbas KARAAĞLI, QAFSAM Müdürü Dr. Araz ASLANLI, SCIRS Müdürü Dr. Alexander RUSTSKY, Harvard Üniversitesi Doktora Öğrencisi Aylin Briggitte YILDIRIM, Giresun Üniversitesi İİBF Arş. Gör. Arda ÖZKAN bildiri sunmuştur.

degerlendirme.JPG

III. Karadeniz Uluslararası Sempozyumu’nda bölgedeki çatışan taraflar arasında diyalogu sağlama, siyasi konularda bilimsel ve akademik zeminde fikir alışverişinin sağlanması konusundaki önem ve son olarak da bölgesel ilişkilerde Karadeniz’e kıyıdaş ülkelerin önceliği prensiplerine dayanan  “Giresun İnisiyatifi” fikri ortaya çıkmıştır.