Buradasınız :
Türkçe
English
Cuma, 22.02.2019
Hızlı Bağlantılar
05.05.14 | 11:20 | Zaman: 5 Yıl

V. KARADENİZ ULUSLARARASI SEMPOZYUMU “TARİHİ VE GÜNCEL SİYASAL KONULAR: GÖRÜŞLER & ÖNERİLER” 6 - 7 ARALIK 2012"

Kategori: Karadeniz Uluslararası Sempozyumları

 

Giresun Üniversitesi Karadeniz Stratejik Araştırma ve Uygulama Merkezi (KARASAM) tarafından düzenlenen “V. Karadeniz Uluslararası Sempozyumu: Tarihi Ve Güncel Siyasal Konular: Görüşler & Öneriler” sempozyumu, 6-7 Aralık 2012 tarihleri arasında Giresun’da gerçekleştirilmiştir.

 

 

 

 1_03.jpg

Sempozyumda, Karadeniz’e kıyıdaş ülkelerdeki, Karadeniz’e komşu coğrafyalardaki ve bölge ile ilgilenen dünyanın diğer bölgelerindeki akademisyen ve uzmanlar bir araya getirilmiştir.

2_09.JPG3_09.JPG

Açılış konuşmasını Yürütme ve Organizasyon Kurulu Başkanı Doç. Dr. Yalçın SARIKAYA ve Üniversitemiz rektörü Prof. Dr. Aygün ATTAR yapmıştır.

 4_09.JPG5_10.JPG

Açılış konuşmalarının ardından bir açılış oturumu yapılmıştır. Bu oturuma; Rektörümüz Prof. Dr. Aygün ATTAR moderatörlük yapmış, Karadeniz Ekonomik İşbirliği Parlamenterler Asamblesi Türk Grup Başkanı Dr. İsmail SAFİ, Bulgaristan Kırcaali Milletvekili Remzi OSMAN, Kuban Devlet Üniversitesinden Prof. Dr. Alexander IVANOV, Harvard Üniversitesinden Dr. Boris BARKANOV katılmıştır. Karadeniz havzası ile ilgili genel konuların ele alındığı bu oturuma yoğun bir katılım sağlanmış ve ilgi gösterilmiştir. Bu oturumun ardından katılımcı bilim insanlarının tebliğlerini sunduğu oturumlara geçilmiştir.

6_09.JPG

Sempozyum; iki ayrı salonda eş zamanlı olarak gerçekleştirilen 11 oturum ve bir değerlendirme-kapanış oturumu ile gerçekleşmiştir. Ele alınan konular, uluslararası aktörlerin Karadeniz politikaları, Karadeniz güvenliği, tarih, ekonomi, enerji, ikili ilişkiler, bölge jeopolitiği, bölgesel çatışma ve sorun alanları ve geniş Karadeniz coğrafyasındaki diğer hususlar etrafında yoğunlaşmıştır

7_09.JPG

Rektörlük Konferans Salonu’ndaki ilk oturumda, genel olarak Güney Kafkasya ülkelerinin durumu, işbirliği ve sorun alanları, Gürcistan ile Rusya arasındaki 2008 Ağustos Savaşı sonrasında Rusya’nın Güney Kafkasya’ya yönelik politikası üzerinde durulmuştur.

 8_09.JPG

Sosyal Tesisler Konferans Salonu’ndaki ilk oturumda ise, özelde Karadeniz havzası olmak üzere uluslararası güvenlik konuları ele alınmış, Karadeniz havzası güvenliğinin bölgeye ve dünyaya etkileri tartışılmıştır.

9_09.JPG

Rektörlük Konferans Salonu’ndaki ikinci oturumda, ağırlıklı olarak, enerji güvenliği, enerji ilişkileri ve bunun bölgeye yansımaları üzerinde durulmuştur.

94.JPG

Sosyal Tesisler Konferans Salonu’ndaki ikinci oturumda ise, Karadeniz ve Kafkasya jeopolitiğinin, Arap baharının bu bölgelere olan etkisinin Türk dış politikasına yansımaları ele alınmıştır. Bununla birlikte Türkiye’nin jeopolitik ve stratejik önemine vurgu yapılmıştır.

95.JPG

Rektörlük Konferans Salonu’ndaki üçüncü oturumda; Karadeniz havzasında Türk-Rus ilişkileri, işbirliği alanları ele alınmış, buna ek olarak tarihi bir perspektifle SSCB ve Türkiye arasındaki dönemsel ilişkiler de irdelenmiştir

96.JPG

Sosyal Tesisler Konferans Salonu’ndaki üçüncü oturumda ise, yerel konulara değinilerek, Trabzon’da HES’lere yönelik bakış açısı, Giresun’un sosyal yapısı ve Karadeniz’deki terör olaylarının ulusal basın algısı gibi konular ele alınmıştır.

97.JPG

Rektörlük Konferans Salonu’ndaki dördüncü oturumda, çeşitli bölgelerde gerçekleştirilen işbirliği, bütünleşme, siyasal ve ekonomik içerikli teşkilatlar kurma, arabuluculuk konularına değinilmiştir.  

98.JPG

Sosyal Tesisler Konferans Salonu’ndaki dördüncü oturumda ise,  Rusya-Azerbaycan ilişkilerine Kuzey Kafkasya’nın etkisi, özelde, Oset-İnguş anlaşmazlıkları, Gürcistan’da yaşanan Gül Devrimi ve İran’ın nükleer sorunu ve bu soruna Rusya’nın bakışını anlatan bölgesel konulara değinilmiştir

99.JPG

Rektörlük Konferans Salonu’ndaki beşinci oturumda, tarih, kimlik, kültür, dil konuları bağlamında Kırım ve Romanya’daki Tatarların durumu incelenmiş, bunun yanı sıra Gürcülerle ilgili yapılan bilimsel çalışmalar anlatılmıştır. Ayrıca bu oturumda Azerbaycan milletvekili Ganire PAŞAYEVA da Azerbaycan-Türkiye-Ermenistan ilişkileri konusunda geniş kapsamlı bir konuşma yapmıştır.

e20289.JPG

Sosyal Tesisler Konferans Salonu’ndaki beşinci oturumda ise; KEİ’nin 20. Yıldönümü çerçevesinde örgüte ve bölgesel politikalara yönelik analizler yapılmış, bölgesel işbirliği üzerinde durularak Balkanlar ve Karadeniz politikaları üzerinde durulmuştur.

 

88201d.JPG

Rektörlük Konferans Salonu’ndaki altıncı oturumda; bölge ülkelerine yönelik sürdürülebilir kalkınma için sermaye yaklaşımı, yolsuzluğa karşı politik, sosyo-kültürel bakışla ilgili sunumlar yapılmıştır

 bbb9a1.JPG

İlki 2008 yılında yapılmış olan ve bu yıl beşincisi düzenlenen Karadeniz Uluslararası Sempozyumları, gelenekselleşerek Türkiye’de alanında en istikrarlı Karadeniz araştırmaları platformu haline gelmiştir.

 Karadeniz’de işbirliği imkanlarının neler olduğunun ortaya konmasında ve işbirliğinin nasıl daha iyi bir şekilde arttırılabileceği noktasında önemli bir katkı sağlamayı amaçlayan Karadeniz Uluslararası Sempozyumlarına, sadece Karadeniz’e komşu coğrafyalar değil aynı zamanda Karadeniz’de ilgi ve çıkarları olan diğer aktörler de ilgi duymuş ve başlangıçta ortaya koyduğu hedeflere ulaşma noktasına gelmiştir.  Bu amaçlar doğrultusunda Karadeniz Uluslararası Sempozyumları meyvelerini vermeye başlamış ve bölgedeki çatışan taraflar arasında diyalogu sağlama, siyasi konularda bilimsel ve akademik zeminde fikir alışverişinin sağlanmasına katkıda bulunulmuştur. Nihayet, bölgesel ilişkilerde Karadeniz’e kıyıdaş ülkelerin önceliği prensiplerine dayanan “Giresun İnisiyatifi” yaklaşımının yanı sıra “yumuşak güç” ve “kadın gücü” hususlarına vurgu yapılmıştır.

8139fe.JPG01.jpg

Sempozyum, akademik oturumların yapıldığı iki günün ardından düzenlenen sosyal etkinliklerle sona ermiştir. Sosyal programda, Tirebolu ilçesinde kahvaltı yapıldıktan sonra Tirebolu gezilmiş ardından Giresun Üniversitesi’nin tarihi Rektörlük binası ziyaret edilmiştir. Burada katılımcılara üniversitemizle ilgili sunumlar yapılmıştır

 

 96f7f7.JPG

69fe90.JPG