Buradasınız :
Türkçe
English
Pazar, 24.03.2019
Hızlı Bağlantılar
21.02.11 | 12:26 | Zaman: 8 Yıl

Aylık Strateji Toplantısı 15

Kategori: Aylık Strateji Toplantıları

 

KARASAM’ın 15. Aylık Strateji Toplantısı Gerçekleştirilmiştir

KARASAM’ın 15. Aylık Strateji Toplantısı, Giresun Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü Arş. Gör. Arda ÖZKAN’ın ‘Hukuki ve Siyasi Boyutlarıyla Ahıska ve Ahıska Türkleri Meselesi’ başlıklı sunuşuyla 24 Şubat 2011 Perşembe saat 17.30’da Güre Yerleşkesi Karadeniz Seminer Salonu’nda gerçekleştirilmiştir.

Ahıska Bölgesi, Gürcistan sınırları içerisinde Mesketya ya da Samtshe-Cavaheti olarak anılan, Türkiye’nin kuzeydoğusunda, Ardahan ilimizle sınır teşkil eden, Gürcistan-Türkiye sınırına bitişik, Türkiye sınırına yaklaşık olarak 15 km. mesafede bulunan ve Gürcistan’ın başkenti Tiflis’in güneybatısında kalan bir tarihi bölgedir. Adıgün, Ahıska, Aspinza, Ahılkelek ve Bogdanovka gibi önemli yerleşim birimleri ve 220’den fazla köyün merkezi olan Ahıska bölgesinin yüz ölçümü 6.260 km2 büyüklüğünde, nüfusu ise 25 bin civarındadır.

Ahıska Bölgesi, aslında çok eski bir Türk yurdudur. Ahıska bölgesinde yaşayan Türkler, 1944 yılı sonlarında Stalin’in emri ile Almanlarla işbirliğinde bulundukları gerekçesiyle SSCB’nin iç kısımlarına doğru bir sürgüne maruz kalmışlardır. Çok kısa bir süre içinde, Sibirya, Kazakistan, Kırgızistan ve Özbekistan gibi Sovyet Sosyalist Cumhuriyetlerine taşınan bu insanların tek suçu, milli kimlikleri ve aidiyetlerinin farklı olmasıydı. Stalin’in etnik kaygı ve arındırma emelleri doğrultusunda sürgüne yollanan Ahıskalıların büyük bir bölümü sürgün güzergâhının ağır şartlarında hayatlarını kaybetmiş, nihai noktalara ulaşanlar ise farklı bir coğrafyada güçlükle bir yaşam sürdürmek zorunda kalmışlardır.

100_4651_03.JPG

İkinci bir zorla göç hadisesi ise 1989 yılında Fergana Olayları adı altında Özbekistan’da gerçekleşmiş, bu olay sırasında 200 Ahıska Türkü hayatını kaybetmiş ve sonrasında ise 13 bin Ahıska Türkü Fergana’dan tahliye edilmiştir. Uzun yıllar boyunca, bir yandan yaşadıkları acı dolu günleri ve uğradıkları kıyımların ağır travmalarını atlatmak için gayret eden, diğer yandan en küçük temel ihtiyaçlarını bile karşılamaktan yoksun bir şekilde, yurtlarından koparılarak yaşamaya zorlandıkları başka ülkelerde yeni hayatlar kurma çabası içinde olan Ahıskalı sürgünler, her daim yurtlarına geri dönüş mücadelesi vermişlerdir.

Arş. Gör. Arda ÖZKAN, Ahıska Türklerinin bugün Türkiye, Ukrayna, Rusya Federasyonu, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan, Azerbaycan ve ABD gibi ülkelerde dağınık bir şekilde yaşadığını dile getirmiştir. Farklı ülkelerde sürgün hayatı yaşayan ve toplam nüfusları konusunda yaklaşık 500 bin civarında tahminler yürütülen Ahıska Türklerinin, bir taraftan vatanlarına dönme mücadelesi verdiğini, diğer taraftan kimlikleri konusunda oluşturulan baskı politikalarına dayandığını, öte yandan ise güçlü bir uluslararası yapılanmaya gidilemediğinden dolayı seslerini uluslararası topluma duyurmakta güçlük çektiğini belirtmiştir.

100_4650_02.JPG

Ahıska Türkleri’nin anavatanlarına dönüşü meselesi, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ve ek protokolleri gibi uluslararası andlaşmaların temel alındığı ve 1998 Lahey ve 1999 Viyana Toplantıları gibi uluslararası toplantılarda dile getirilen bir sorun olmakla birlikte, uluslararası toplumun sahip çıkması gereken, fakat 21. yüzyılda dahi çözümlenemeyen bir insan hakları sorunudur. Ahıska bölgesini sınırları içerisinde bulunduran Gürcistan’ın, soruna çözüm sunması bakımından, Avrupa Konseyi’ne üye olurken söz verdiği uluslararası hukuk yükümlülüklerini yerine getirmesi gerekmektedir. Bunu yapması pacta sunt servanda (ahde vefa) ilkesi gereği mecburidir.

Arş. Gör. Arda ÖZKAN’a göre, tarihsel ve kültürel olarak Anadolu’nun bir parçası olan Ahıska Türkleri’nin sorunlarına ve bu kapsamda Ahıska Türkleri meselesinin çözümüne yönelik olarak, soruna olumlu gelişmeler sağlanması bakımından uluslararası toplumun ve özellikle Gürcistan’ın bazı adımlar atması gerekmektedir. Bu yüzden, genel olarak uygulanan uluslararası hukuk kuralları, özel olarak da insan hakları hukuku kuralları gereği, Ahıska Türkleri’nin eski yurtlarına dönmeleri, toprak ve mallarının iade edilmesi ve tazminat ödenmesi gibi durumlar bir an önce yerine getirilmelidir.

 KATILIMCILAR

1. Prof. Dr. Kemal KARTAL (İ.İ.B.F)

2. Prof. Dr. Bekir Kemal ATAMAN (İ.İ.B.F)

3. Doç. Dr. Ayşe ÖZCAN (İ.İ.B.F)

4. Yard. Doç. Dr. Yalçın SARIKAYA (KARASAM Müdürü)

5. Yard. Doç. Dr. Abbas KARAAĞAÇLI (İ.İ.B.F)

6. Yard. Doç. Dr. Pınar YÜRÜR (İ.İ.B.F)

7. Yard. Doç. Dr. Servet CEYLAN (İ.İ.B.F)

8. Yard. Doç. Dr. Mehmet DURKAYA (İ.İ.B.F)

9. Yard. Doç. Dr. Alptekin TOSUN (Tıp Fakültesi)

10. Yard. Doç. Dr. Betül KARAGÖZ (İ.İ.B.F)

11. Öğr. Gör. Fatma ÇOBAN (KARASAM)

12. Öğr. Gör. Serdar KESGİN (KARASAM)

13. Okt. Eray YAŞAR (Eğitim Fakültesi)

14. Arş. Gör. M. Malkoç YAŞAR (İ.İ.B.F)

15. Arş Gör. Tolga ÇİKRIKCİ (İ.İ.B.F)

16. Arş Gör. Polat KIZILDAĞ (İ.İ.B.F)

17. S. Şule AKSAKAL (KARASAM) 

18. Coşkun ÖZTAŞ (İ.İ.B.F)