Buradasınız :
Türkçe
English
Pazar, 24.03.2019
Hızlı Bağlantılar
19.11.09 | 13:25 | Zaman: 9 Yıl

Aylık Strateji Toplantısı 10

Kategori: Aylık Strateji Toplantıları

 

KARASAM’ın 10. Aylık Strateji Toplantısı, KARASAM öğretim elemanı Arş. Gör.  Polat KIZILDAĞ’ın “Demokratik Açılım Süreci, Terörizm Sorunu ve Türkiye”, başlıklı sunuşuyla 25 Kasım 2009 Çarşamba günü, saat 17.30’da Karadeniz Seminer Salonu’nda gerçekleştirilmiştir. 

Arş. Gör. Polat Kızıldağ, terör faaliyetlerinin ve terörizm kavramının geçmişinin insanlık tarihi kadar eski olduğunu ve bu süreç içerisinde Türkiye’nin, terörün her türlü çeşidine maruz kalan bir ülke olduğunu belirtmiştir. Buna rağmen terörizm konusunda, Türkiye’de ciddi bilimsel araştırma eksikliğinin hissedildiğini, örneğin “Konjonktürel Terör Risk Analizleri” tarzındaki çalışma ve araştırmaların, diğer ülkelerdeki örneklerinin ülke güvenliklerine büyük katkı sağladığının altını çizmiştir.

Terörizm konusunda, tanım sorununun, terörün bir dış politika enstrümanı olduğu gerçeğinin ve terörizmin uluslararası boyutunun göz ardı edilemeyeceğini vurgulayan Arş. Gör. Kızıldağ, bu tespitleri uluslararası politikada yaşanan örnekleriyle birlikte ele almıştır.

Türkiye’nin yaşadığı terör sorununun tesadüf olmadığı, cumhuriyetin ilk yıllarında çıkan isyanların, ASALA, EOKA ve 17 Kasım örgütlerinin, son olarak da PKK terörünün çıkış tarihleri dikkate alındığında bunun görülebileceği belirtilmiştir.

IMG_7298.JPG

Arş. Gör. Polat Kızıldağ, sunumun ana bölümünü oluşturan Demokratik Açılım Süreci hakkında şunları belirtmiştir;

Açılım süreci, ilk olarak, Türkiye’de bir “Kürt sorunu”nun var olduğu ve bu sorunu çözüme kavuşturmak iddiaları ile gündeme gelmiş ve “Kürt Açılımı”, “Demokratik Açılım” ve “Milli Birlik ve Beraberlik Projesi” olarak çeşitli tanımlara sahiptir. Günümüzde ise Demokratik Açılım kavramı tercih edilmektedir. Amaç, terörün panzehirini yaratmak olarak açıklanmıştır.  

PKK terörünün uluslararası boyutu ve ABD’nin 2003’ten itibaren Irak’taki varlığı, sürecin temelinin uluslararası boyuta sahip olduğuna işaret eder. PKK terörünün tasfiyesi tartışmaları, ilk olarak, 4 Kasım 2007 tarihinde, kamuoyunda anlık istihbarat paylaşımı olarak bilinen, Teröre Karşı Türk-ABD Ortaklığı’nın imzalanması ile başlamaktadır. Bunun yanı sıra, uluslararası politikadaki konjonktürel değişimlerin de, örneğin ABD’nin Irak politikasının değişerek, Amerikan askerlerinin Irak’tan çekilmesi kararının alınması, sürecin başlamasında ve hız kazanarak devam etmesinde etkili olan gelişmeler olarak değerlendirilebilir.

Küresel konjonktüre bağlı bu değişimler, Türk dış politikasında da yansıma bularak, Orta Doğu bölgesine olan ilginin artmasını da beraberinde getirdiği görülmektedir. Özellikle Demokratik Açılım Süreci kapsamında, Eylül 2009’da İran’a ve Ekim 2009’da Irak’a yapılan ziyaretler bu bağlamda değerlendirilmektedir.

Demokratik Açılım Sürecinin Yurtiçi Yansımaları

Sürecin kamuoyunda tartışılmaya başlanması, düzenlenen açılım toplantıları ile mümkün olmuştur. Bu toplantılarda alınan kararlar ve öneriler, sürecin teorik altyapısı boyutunu oluşturmaktadır. Toplantılardan çıkan önerilerin bazıları uygulamaya geçmiş ve bazıları da halen tartışılan konular olmak üzere gündemdeki önemini korumaktadır. Bu da, açılım politikaları kapsamında sürecin pratik boyutunu oluşturmaktadır.

DSC_0039.JPG

Demokratik açılım sürecinde, biri olumlu diğeri olumsuz olmak üzere iki senaryo çizilebilir. Olumlu senaryoda;

-         PKK terör örgütü, silah bırakarak kendisini fesheder ve Türkiye, teröre harcamış olduğu enerjiyi (ekonomik, politik, askeri) başka alanlara aktararak bölgesel bir güç olur.

-         Türkiye, 1 Mart tezkeresinin TBMM’den geçmemesinin ardından, Irak’ın kuzeyinde yeniden inisiyatif kazanabilir gibi iki tespit yapmak mümkündür.

Olumsuz senaryo bağlamında;

       -  Terör örgütü siyasallaşır ve amaçlarına bu yöntemle devam eder. Bu süreç içerisinde, silahlı kanadını tamamen terketmez. Bu durum aynı zamanda, Türkiye’nin terörle mücadelesinde başarısız bir sonuç olarak değerlendirilir ve özellikle bölge halkı üzerinde ciddi bir psikolojik etkisi olur.

       - Terör örgütü gerçekten silah bıraksa dahi, Türkiye’nin, özellikle büyük şehirlerinde, yeni bir terör tehdidi ile karşı karşıya kalması ihtimali bulunmaktadır.

       -  Türkiye, Irak’a angaje olarak, Irak içi karışıklıklara taraf haline gelir.

       - PKK terör örgütünün, Türkiye’de ve dünyada eylemleri artar. AB’nin “Terörizm Durumu ve Eğilimi 2009” başlıklı raporunda, Türkiye'nin Güneydoğusu'ndaki gelişmelerin Avrupa'daki güvenlik durumunu doğrudan etkilediği ifade edilerek, Avrupa ülkelerindeki PKK terör tehdidinin artabileceği öngörüsünde bulunulmuştur.    

Arş. Gör. Polat Kızıldağ, konuşmasına terörle mücadelede gözönünde bulundurulması gereken boyutlara dikkat çekerek son vermiştir.

Sunumun ardından değerlendirme ve soru-cevap periyodu gerçekleştirilmiştir. Yoğun bir katılımın gerçekleştiği bu bölümde, Türkiye’de günümüzde yaşanan sürecin uzun soluklu bir altyapıya sahip olduğu ve yaşanan gelişmelerin Türkiye’yi bölgesel bir güç haline getirmesinin uzak bir ihtimal olduğu belirtilmiştir. Ayrıca, İspanya’daki ETA örgütü örneğinden hareketle, terör örgütlerine tanınan siyasi ve kültürel hakların, terörün şiddet boyutunu ortadan kaldırmaya yetmediğinin de altı çizilmiştir.

 lg.jpg

 KARASAM olarak, Arş. Gör. Polat KIZILDAĞ’a ve katılımcılara teşekkür ederiz.

KATILIMCILAR

1.   Prof. Dr. Mustafa TÜRKMEN (Rektör Yardımcısı)

2.   Prof. Dr. Orhan YALÇIN (Rektör Yardımcısı)

3.   Yrd. Doç. Dr. Mehmet DURKAYA (İİBF Dekan Yardımcısı)

4.   Yrd. Doç. Dr. Yalçın SARIKAYA (KARASAM Müdürü)

5.   Yrd. Doç. Dr. Servet CEYLAN (Keşap MYO Müdürü)

6.   Yrd. Doç. Dr. İlker GÜNYELİ (Sağlık Bilimleri Enstitüsü Müdürü)

7.   Cem FERİDUNOĞLU

8.   Süleyman ÇELEBİOĞLU (Ulusal Eğitim Derneği Giresun Temsilcisi)

9.   Öğr. Gör. Hüseyin KARA (Eğitim Fakültesi)

10.  Öğr. Gör. Gül SARIKAYA (KARASAM)

11.  Öğr. Gör. Fatma ÇOBAN (KARASAM)

12.  Öğr. Gör. Canan ZENGİN (Devlet Konservatuarı)

13.  Arş. Gör. Can ALAŞALVAR (Fen-Edebiyat Fakültesi)

14.  Arş. Gör. Müge AKPINAR (Eğitim Fakültesi)

15.  Arş. Gör. Göktürk TÜYSÜZOĞLU (KARASAM)

16.  Arş. Gör. Tolga ÇIKRIKÇI (İİBF)

17.  Yasin ÇANAKÇI (Ordu Tribün Gazetesi)

18.  Emrah DURSUN (İktisat IV. Sınıf)

19.  Durdane BUZKIZ (İktisat III. Sınıf)