Buradasınız :
Türkçe
English
Pazar, 24.03.2019
Hızlı Bağlantılar
16.11.11 | 14:37 | Zaman: 7 Yıl

IV. KARADENİZ ULUSLARARASI SEMPOZYUMU “ÇATIŞMA&İŞBİRLİĞİ” 6 - 7 EKİM 2011

Kategori: Aylık Strateji Toplantıları, Karadeniz Uluslararası Sempozyumları

 

Giresun Üniversitesi Karadeniz Stratejik Araştırma ve Uygulama Merkezi (KARASAM) tarafından düzenlenen “IV. Karadeniz Uluslararası Sempozyumu: Çatışma&İşbirliği” sempozyumu, 6-8 Ekim 2011 tarihleri arasında Giresun’da gerçekleştirilmiştir.

 

 

 

Sempozyumda, Karadeniz’e kıyıdaş ülkelerdeki, Karadeniz’e komşu coğrafyalardaki ve bölge ile ilgilenen dünyanın diğer bölgelerindeki akademisyen ve uzmanlar bir araya getirilmiştir.

 4e85b09a55.jpg4c3710befb.jpg

Açılış konuşmasını organizasyon komitesi genel koordinatörü Prof. Dr. Aygün ATTAR’ın; akademik açılış konuşmasını ise Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTU) Uluslararası İlişkiler Bölüm Başkanı Prof. Dr. Hüseyin BAĞCI’nın yaptığı sempozyuma yoğun bir katılım sağlanmış ve ilgi gösterilmiştir.  

 3.JPG4.JPG

Sempozyum; iki ayrı salonda eş zamanlı olarak gerçekleştirilen on oturum ve bir değerlendirme-kapanış oturumu ile gerçekleşmiştir. Ele alınan konular, uluslararası aktörlerin Karadeniz politikaları, Karadeniz güvenliği, tarih, ekonomi, enerji, ikili ilişkiler, bölge jeopolitiği, bölgesel çatışma ve sorun alanları ve geniş Karadeniz coğrafyasındaki diğer hususlar etrafında yoğunlaşmıştır.

 5.JPG

Rektörlük Konferans Salonu’ndaki ilk oturumda, genel olarak Gürcistan ile Rusya arasındaki 2008 Ağustos Savaşı üzerinde durulmuştur. 2008’de Güney Osetya’da yaşanan silahlı çatışmanın uluslararası hukuk boyutu, Abhazya ve Güney Osetya’da yaşanan olayların Karadeniz güvenliğine etkileri tartışılmış ve bölgesel ve uluslararası aktörlerin bölge güvenliğine ilişkin politikaları ele alınmıştır.

 6.JPG

Sosyal Tesisler Konferans Salonu’ndaki ilk oturumda ise, bölgedeki çatışma ve işbirliği konuları ele alınarak bölgesel işbirliğinin nasıl sağlanabileceği ve bu işbirliğini arttırma noktasında dikkate alınabilecek politik ve diplomatik yollar tartışılmıştır.  

 7.JPG

Rektörlük Konferans Salonu’ndaki ikinci oturumda, ağırlıklı olarak, Karadeniz Bölgesi’ndeki iki bölgesel güç olan Rusya ve Türkiye arasındaki ilişkiler ve bunun Karadeniz’e yansımaları tartışılmıştır.

  8.JPG

Sosyal Tesisler Konferans Salonu’ndaki ikinci oturumda ise, iki bölgesel gücün, Türkiye ve Rusya’nın, bölgesel politikaları ayrıntılı olarak ele alınmıştır.

 9.JPG

Rektörlük Konferans Salonu’ndaki üçüncü oturumda bölgedeki ilgi ve çıkarları dikkate alınarak, ABD’nin Karadeniz politikalarından bahsedilmiş ve daha spesifik olarak Türkiye-Gürcistan ve Türkiye-Azerbaycan ilişkileri ele alınmıştır.

 10.JPG

Sosyal Tesisler Konferans Salonu’ndaki üçüncü oturumda ise, genelde AB’nin özelde ise Fransa’nın Karadeniz’e yönelik politikaları, Romanya’nın Batı Karadeniz’deki tarihi ve güncel ekonomik ilgi alanları ve yine Batı Karadeniz’deki alternatif güvenlik arayışlarından bahsedilmiştir.

 11.JPG

Rektörlük Konferans Salonu’ndaki dördüncü oturumda, bölgesel sorun alanları ve çatışma konuları üzerinde durulmuş ve bölgesel enerji politikaları ve enerji konusunda muhtemel işbirliği alanları tartışılmıştır. 

 12.JPG

Sosyal Tesisler Konferans Salonu’ndaki dördüncü oturumda ise,  bölgede çevre sorunlarında işbirliği, bölgesel işgücünde kadının yeri, Türkiye’nin bölgeye yönelik ekonomik faaliyetlerinde tarımın yeri ve tarihi, Türkiye’nin Karadeniz coğrafyasındaki idari yapılanma ve vergilendirilebilir nüfus gibi konular üzerinde durulmuştur.

 13.JPG

Rektörlük Konferans Salonu’ndaki beşinci oturumda, Ukrayna-Rusya arasındaki ilişkiler ele alınmış ve özellikle bu ilişkilerde Kırım’ın yeri ve önemi değerlendirilmiştir. Bununla birlikte, bölgedeki ekonomik entegrasyon çalışmaları ve Rusya-Türkiye örneğinden hareketle uluslararası ilişkilerde algı oluşturmanın etkilerinden bahsedilmiştir.

 14.JPG

İlki 2008 yılında yapılmış olan ve bu yıl dördüncüsü düzenlenen Karadeniz Uluslararası Sempozyumları, gelenekselleşerek Türkiye’de alanında en istikrarlı Karadeniz araştırmaları platformu haline gelmiştir.

 

Karadeniz’de işbirliği imkanlarının neler olduğunun ortaya konmasında ve işbirliğinin nasıl daha iyi bir şekilde arttırılabileceği noktasında önemli bir katkı sağlamayı amaçlayan Karadeniz Uluslararası Sempozyumlarına, sadece Karadeniz’e komşu coğrafyalar değil aynı zamanda Karadeniz’de ilgi ve çıkarları olan diğer aktörler de ilgi duymuş ve başlangıçta ortaya koyduğu hedeflere ulaşma noktasına gelmiştir.  Bu amaçlar doğrultusunda Karadeniz Uluslararası Sempozyumları meyvelerini vermeye başlamış ve bölgedeki çatışan taraflar arasında diyalogu sağlama, siyasi konularda bilimsel ve akademik zeminde fikir alışverişinin sağlanmasına katkıda bulunulmuştur. Nihayet, bölgesel ilişkilerde Karadeniz’e kıyıdaş ülkelerin önceliği prensiplerine dayanan  ve bir önceki sempozyumda ortaya çıkan “Giresun İnisiyatifi” yaklaşımı bir adım daha ilerletilmiştir.

 15.JPG

“Giresun İnisiyatifi” fikrinin somutlaştırılması yönündeki adımlara ilham oluşturacak bir öneri de Sempozyum değerlendirme oturumunun Oturum Başkanı Prof. Dr. İbrahim Tellioğlu’ndan gelmiştir. Bu anlamda, Karadeniz coğrafyasında bir ortak tarih yazımı çalışmasının başlatılması ve bu sempozyumlar serisinin bu coğrafyadaki diğer bölgesel aktörlerin ev sahipliğinde yapılabileceği temennileri dile getirilmiştir. Değerlendirme oturumunun konuşmacılarından TÜRKSOY Genel Skr. Yardımcısı, Doç Dr. Fırat Purtaş da, önümüzdeki sempozyumun 5. sempozyum olacağını ve bunun tüm paydaşlarca önemsenmesi, uluslararası katılımın maksimize edilmesi ve finansal dayanağın güçlendirilmesi için elinden gelen katkıyı sunacağını belirtmiştir.

 24.JPG

 

Sempozyum, akademik oturumların yapıldığı iki günün ardından düzenlenen sosyal etkinliklerle sona ermiştir. Sosyal programda, Giresun. Üniversitesi’nin tarihi Rektörlük binası ve Giresun Kalesi ziyaret edildikten sonra, Kümbet Yaylası – Koçkayası tesislerine çıkılmıştır. Koçkayası mevkiinde konuklara Karadeniz’in eşsiz yayla güzellikleri fonunda Türk Halk müziği ve halk dansları performansı sunulmuştur.

 18.JPG

DSC_0266.JPG