Buradasınız :
Türkçe
English
Cuma, 22.02.2019
Hızlı Bağlantılar
28.11.14 | 11:52 | Zaman: 4 Yıl

"KARADENİZ’DE KARŞILAŞTIRMALI YER ADLARI ÜZERİNE" BAŞLIKLI SEMİNER GERÇEKLEŞTİRİLMİŞTİR.

 

KARASAM tarafından 18 Aralık 2014 Perşembe günü saat 14:00’da Güre Yerleşkesi Karadeniz Stratejik Araştırma ve Uygulama Merkezi Toplantı Salonu’nda, Mevlüt KAYA’nın konuşmacı olarak katıldığı “Karadeniz’de Karşılaştırmalı Yer Adları Üzerine” başlıklı seminer gerçekleştirilmiştir.

 

 

 

Mevlüt KAYA, dilin canlı bir varlık olarak yer adlarını çağlar boyunca dünyada bir uçtan bir uca taşıyabilecek en önemli araç olduğunu belirtmiştir. Yer adlarının bir yerin kültürel yönden tapuları olduğunu ve bir yer adının, eskiliği oranında bir uygarlığın sahiplik mührü olduğunu vurgulamıştır.

 

Mevlüt KAYA, bir Türk'ün tarlasına bile özel isim koyduğunu ve bir Türk köyünde en küçük mahallenin en küçük köşesinin dahi özel adı olduğunu belirtmiştir. Örnek; Giresun-Espiye’de Adabük mahallesi-Güzlek deresi.

 

DSCF3301.JPG

 

Mevlüt KAYA, Türklerin bir yere ad koyarken, derince kökleşmiş kültürel geleneğin bir sonucu olarak, yer adlandırma tarzlarından isteseler de uzaklaşamadıklarını vurgulayarak; yer adlarında, milli veya mahalli anlamda nam yapmış kimselerin adına rastlanabildiğini, boy ve beylerin adları da yer adlarında en sık kullanılan esin kaynağı olduğunu ve Türklerin yer adlandırma geleneğinde; bir yerin coğrafi-fiziki özellikleri genellikle ön planda olduğunu belirtmiştir.

 

Asya’daki Türk yurtlarındaki birçok yer adının Anadolu’ya ve Balkanlara taşındığını belirten Mevlüt KAYA, bu konuda birkaç örnek vermiştir:

  • Güvercinlik: Giresun Şebinkarahisar / Güğercinlik: Yunanistan-Gümülcine.
  • Dedeli: Giresun Görele / Dedeli: Makedonya Valandova.

 

Mevlüt KAYA, Karadeniz'deki köy adları üzerine de bazı tespitlerde bulunmuştur:

  • Karadeniz’de özellikle Trabzon ve Rize’de değiştirilen köy adları sayısı 495’tir. Bu sayının içinde 20 adet Türkçe yer adı da bilinçsizce değiştirilmiştir.
  • Birçok yer adı Türkmen Beylerinin ve boylarının adını taşımaktadır.
  • Ehl-i Sünnet ve Ehl-i Beyt’e hayranlıktan konulmuş birçok yer adı vardır.
  • Kökeni yabancı sanılan birçok yer adı Türkçe’dir.
  • Türkler çağlar öncesinde yaşadıkları yerlerin adlarını Karadeniz’e taşımışlardır.
  • Günümüzde yer adlarının üzerinden yanlış analizlerle “amaçlı” propagandalar yapılmaktadır. ve çoğu yer adının kökeni yabancı kökene dayandırılmak isteniyor.

 

DSCF3302.JPG

 

Farklı yerlerde olup aynı adı taşıyan köylerin tamamının tesadüfen bu adları almış olmasının mümkün olmadığını belirten Mevlüt KAYA, bunun nedenini ise; ortak kültürün izinin yer adlarına yansıması olarak göstermiştir. Örneğin; Karadona(Karadoğa) ismi hem Espiye’de bir yaylanın hem de Çorum Sungurlu’da bir köyün adıdır ve bu iki bölge de Çepni Türklerinin yoğun bir biçimde yerleşmiş olduğu yerlerdir.

 

Mevlüt KAYA, yer adlarının kökenlerinin, kökenbilimine dair kalıcı bir hafıza oluşturmak için ayrıntılı ve bilimsel verilere dayanılarak tüm Türkiye’de tek tek kayıt altına alınması gerektiğini vurgulamıştır.

DSCF3305.JPG