Buradasınız :
Türkçe
English
Cumartesi, 23.02.2019
Hızlı Bağlantılar
01.04.14 | 11:20 | Zaman: 5 Yıl

ULUSLARARASI AHISKALI TÜRKLERİN HUKUKİ VE SOSYAL SORUNLARI SEMPOZYUMU

 

 ahiska_af...jpg

Üniversitemiz, İslami İlimler Fakültesi ve Karadeniz Stratejik Araştırma ve Uygulama Merkezi (KARASAM)  tarafından, Başbakanlık Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA)  işbirliğiyle yapılan, “ULUSLARARASI AHISKALI TÜRKLERİN HUKUKİ VE SOSYAL SORUNLARI SEMPOZYUMU” 14-15 Nisan 2014 tarihinde gerçekleştirildi.

 444_02.jpg

Yedi ülkeden 50 bilim insanının katılımıyla 12 oturumda gerçekleştirilen sempozyumun kapanış oturumuna Sayın Rektörümüz Prof. Dr. Aygün ATTAR başkanlık yaparken; Gazi Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Zakir AVŞAR, Azerbaycan Cumhuriyeti İdari Akademi Müellifi Prof. Dr. Elman NESİROV, Ardahan Üniversitesi’nden Doç Dr. Ahmet Ali ASLAN, Uludağ Üniversitesi’nden Dr. Seyfettin BUNTÜRK ve İslami İlimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Abdurrahman HAÇKALI sempozyumla ilgili değerlendirmelerde bulundular.

111.jpg

Sayın Rektörümüz Prof. Dr. Aygün ATTAR, yaptığı değerlendirme konuşmasında; 7 ülkeden 50 bilim insanının katıldığı bir sempozyumu gerçekleştirdiklerini belirterek, sempozyumda; çekilen acıları, gözyaşlarını, yaşanan mağduriyetleri, sürgün yollarında çekilen eziyetleri v.s. çok dile getirmeden, doğrudan ve somut olarak nelerin yapılması gerektiği üzerinde durulduğunu ifade etmiştir.

222.jpg

Rektörümüz, emeği ve katkısı geçen tüm katılımcı ve kurumlara, TİKA’ya ve kısıtlı imkanlarına rağmen yanımızda yer alan Ardahan Üniversitesi’ne teşekkür ederken, bu sempozyum ile Ahıskalı Türkler için bir yol haritası çıkarılması konusunda, akademik sorumluluğun ortaya konulduğuna vurgu yapmıştır. Rektörümüz, Türkiye’nin, geniş Türk coğrafyasının merkezinde yer alması nedeniyle bu sorumluluğu omuzlarında hissettiğini belirtmiştir.

333.jpg

Rektörümüz değerlendirmesine devam ederken; “Tarihi boyunca yerlerinden, yurtlarından sürülen, zorunlu göçe tabi tutulan bir Milletiz. Tarihimiz boyunca maruz kaldığımız bu göçler, akademik bakış açısıyla yüksek lisans ve doktora tezlerinde işlenmeli ve değerlendirilmelidir. Bu sempozyum başta Ahıska Türkleri olmak üzere, yok edilmeye çalışılan tüm halkların, kayıp ruhların ve şehitlerin yeniden hayat bulması anlamında ilk adım olsun ve devamı gelsin. Tüm katılımcılara ve bu sempozyumun hayata geçmesinde emek harcayan başta GRÜ ailesi olmak üzere tüm kurum ve akademisyenlerimize teşekkür ediyor, sizleri; fındığın başkenti, kirazın anavatanı, Çepni Türklerinin yurdu Giresun’da ağırlamaktan onur duyduğumu belirterek sevgi ve saygılarımı sunuyorum” ifadelerini kullandı.

555.jpg

Diğer katılımcıların değerlendirme ve teşekkür konuşmalarının ardından Gazi Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Zakir AVŞAR, sempozyum sonuç bildirgesini okudu.

ULUSLARARASI AHISKALI TÜRKLERİN HUKUKİ VE SOYAL SORUNLARI SEMPOZYUMU (14-15 NİSAN 2014) SONUÇ BİLDİRGESİ: 

 

Uluslararası Ahıskalı Türklerin Hukuki ve Sosyal Sorunları Sempozyumu, 14-15 Nisan 2014 tarihleri arasında Giresun Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi ve Karadeniz Stratejik Araştırma ve Uygulama Merkezi tarafından, 7 ülkeden 50 bilim insanının katılımıyla 12 oturumda gerçekleştirilmiştir.

Sempozyumda, Ahıskalı Türklerin halen yaşamakta oldukları ülkelerdeki sosyal, siyasal, ekonomik ve hukuki durumları, sorunları aynı anda ele alınmış, bu bağlamlarda;  içinde bulunulan devlet ve toplumların şartları, uluslararası camianın evrensel değerleri, uluslararası hukukun gerekleri gözetilmek suretiyle, 1944 yılından bu tarafa devam edegelen bu insanlık trajedisinin kuşaklar boyu yaratmış olduğu mağduriyetin çözüme kavuşturulması, Ahıskalı Türklerin temel insan hak ve özgürlüklerinden tam olarak istifadeleri bakımlarından aşağıdaki hususların ifadesi uygun görülmüştür.

1- 1944 sürgününün 70. Yılına tesadüf eden bu sempozyumun yine benzer etkinliklerle; soruna küresel ölçekte dikkat çekecek mahiyette sürdürülmesi gerekmektedir. Bu bağlamda medyanın da etkin kullanımı ile kamuoyu oluşturulmalıdır.

2- Ahıskalı Türklerin sosyal, siyasal, ekonomik ve hukuki durum ve sorunlarının başta Gürcistan olmak üzere, tüm taraf ülkelerde, kamuoylarında anlaşılabilir kılınması için çalışmaların etkin ve verimli bir şekilde devam ettirilmesi gerekmektedir.

3- Türkiye, Azerbaycan ve Gürcistan üçgeninde oluşturulan dostluk ve barış ikliminin sürdürülebilir kılınmasında Ahıskalı Türkler, fevkalade önemli bir rol ve fonksiyon ifâ edeceklerdir.

4- Bölge barışının, huzurunun ve refahının geliştirilmesi bakımından Ahıskalı Türklerin vatana dönüşleri konusunda uluslararası hukukun da devreye sokulmasıyla, ivedilikle netice alınması mümkün olacaktır. Bunun için Gürcistan hükümetinin yapıcı ve yardımcı olması elzemdir. İç hukuk düzelmelerinin uluslararası hukuka yakınlaştırılması; idari işlemlerde tasarrufların Ahıskalı Türklerin sorunlarının çözümlerine yönelik gerçekleştirilmesi esas olmalıdır.

5- Vatana geri dönüşlerde süre şartı, temel insan hak ve özgürlükleri ile bağdaşmamaktadır.

6-  Türkiye, Ahıskalı Türklerin iskânlı ve iskânsız göçlerinde, 3835 sayılı kanunun ek maddesiyle getirilen süre düzenlemesini gözden geçirmek sureti ile; çifte vatandaşlık konusunda daha etkin ve pozitif bir yaklaşım sergilemelidir.

7- Geri dönüş sürecinde Ahıskalı Türklere sosyal, siyasal, ekonomik, hukuki ve eğitsel destek programları geliştirilmeli ve uygulanmalıdır.

8- Dağınık halde, değişik ülke ve toplumlar içerisinde yaşamakta olan Ahıskalı Türklerin birbirleri ile irtibatları bakımından sivil toplum örgütlerine destek verilmeli; bu ülkelerdeki sorunlarının aşılmasında ve özellikle vatandaşlık ekseninde belirginleşen problemlerde sivil toplum örgütlerinin aktif desteği ile çözüm arayışlarına hız verilmelidir.

9- Dünyanın neresinde yaşarsa yaşasın Ahıskalı Türklerin, Türkiye’deki yüksek öğrenim kurumlarında eğitim-öğretimlerini devam ettirebilmeleri için kontenjanların ve burs imkânlarının artırılması gerekmektedir.

10- Ev sahipliğini üstlenerek, sürgünün 70. Yılında sorunların ve çözüm yollarının pek çok boyutu ile tartışılmasına imkân ve destek veren Giresun Üniversitesi’ne ve tüm katılımcılara teşekkürlerimizi bildiririz.