Buradasınız :
Türkçe
English
Cuma, 22.02.2019
Hızlı Bağlantılar
28.05.12 | 11:21 | Zaman: 7 Yıl

KONFERANS: AB’NİN KOMŞULUK POLİTİKASI: GÜNEY KASKAFYA

 

KARASAM tarafından, 18 Mayıs 2012 Cuma günü, saat 11.00’de Güre Yerleşkesi Sosyal Tesisler Konferans Salonu’nda Başkent Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Yelda DEMİRAĞ’ın konuşmacı olarak katıldığı “AB’nin Komşuluk Politikası: Güney Kafkasya” başlıklı bir konferans gerçekleştirilmiştir.

Doç. Dr. Yelda Demirağ, AB’nin gelecek yirmi yıl içerisinde enerji ihtiyacının artacağını ve bunun büyük çoğunluğunun ithalat ile karşılanacağını söylemiştir. Dolayısıyla, AB için Hazar bölgesinde bulunan kaynakların tek kaynağa bağlı kalmamak ve arz çeşitliliği sağlamak açısından oldukça önemli olduğu belirtilmiştir. Demirağ, Güney Kafkasya bölgesinin bu kaynakların Avrupa’ya taşınmasında bir köprü görevi görmesi açısından önem taşıdığını belirtmiştir.

Bölgede güvenlik sorunlarının yaşanmasının bölge ile entegrasyon sürecinde AB’yi zora soktuğunu vurgulayan Demirağ, Birliğin çatışmaların çözümü, ekonomik kalkınmanın sağlanması, demokratik kurumlara önem verilmesi ve çeşitli projelerle alt yapının desteklenmesi konusunda aktif olması gerektiğini söylemiştir.

IMG_1322_01.JPG

AB’nin bölgeye yönelik stratejisinin üç dönemde ele alınabileceğini vurgulayan Demirağ, birinci dönemi kapsayan yıllarda (1991-1999) AB’nin bölgeye ekonomik ve teknik yardımlar yaptığını, ikinci dönemi kapsayan yıllarda (1999-2003) ise daha aktif rol oynayan AB’nin bölgeyi 2004 yılında komşuluk politikası kapsamına alarak daha da önem atfettiğini belirtmiştir. Komşuluk politikası kapsamında her ülkeye farklı politika belirlenmiş ve ilişkiler geliştirilmiştir.

KARASAM olarak Doç. Dr. Yelda Demirağ’a ve katılımcılara teşekkür ederiz.