You are here :
Türkçe
English
Monday, 18.02.2019
Quick Links

Giresun University


Harvard Black Sea Security Program


International Centre for Black Sea Studies

21.03.16 | 11:07 Age: 3 Years

TÜRKİYE-RUSYA KRİZİ BAĞLAMINDA ULUSAL ENERJİ POLİTİKASI: RİSKLER VE ALTERNATİFLER ÇALIŞTAYI YAPILDI

 

Giresun Üniversitesi Karadeniz Stratejik Araştırma ve Uygulama Merkezi tarafından düzenlenen “Türkiye-Rusya Krizi Bağlamında Ulusal Enerji Politikası: Riskler ve Alternatifler” başlıklı çalıştay 4 Mart 2016 tarihinde sabah dinleyicilere açık ve öğleden sonra kapalı olmak üzere iki oturum şeklinde gerçekleştirilmiştir.

 

 

Sempozyum KARASAM Müdürü Doç. Dr. Yalçın SARIKAYA ve Giresun Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Aygün ATTAR’ın açılış konuşmalarıyla başlamıştır.

 

calistay__3__01.JPGcalistay__2__01.JPG

Sabah oturumunda Prof. Dr. Mert BİLGİN “Suriye Krizi Sonrasında Rusya'dan Orta Doğu'ya Türkiye'nin Enerji Politikası”, Prof. Dr. Erdal Tanas KARAGÖL “Enerji Merkezi Denkleminde Türkiye”, Prof. Dr. Mitat ÇELİKPALA, “Türkiye’nin Son On Yıllık Enerji Politikalarına Genel Bir Bakış”, Prof. Dr. Gökhan KOÇER "Soğuk Savaş Sonrası"nın Sonrasında Türkiye-Rusya İlişkileri”, Doç. Dr. Yalçın SARIKAYA “İran’a Yaptırımların Kalkmasının Türkiye’nin Enerji Politikasına Muhtemel Etkileri”, Yrd. Doç. Dr. Cenk ÖZGEN “Deniz Enerji Nakil Hatları Güvenliği ve Türkiye”, Yrd. Doç. Dr. Serdar KESGİN “Doğu Akdeniz Enerji Kaynaklarının Türkiye Açısından Değerlendirilmesi”, Dr. Yılmaz BATIBAY “Nükleer Enerji Türkiye’ye Neler Getirir Neler Götürür?”, Dr Azime TELLİ “Jeopolitik Rekabetin Türk-Rus Enerji İlişkilerine Yansıması: Rus Hakimiyetinin Sonu mu Geliyor?”, Dr. İlhan SAĞSEN “Enerji-Politik Bağlamında Türkiye-Rusya Krizi Enerji Dönüşümü için bir Fırsat mı?” başlıklı bildirilerini sunmuşlardır.

calistay__1_.JPG

Çalıştay katılımcıları; Enerji Bakanlığı Enerji Arz ve Güvenliği Daire Başkanı Murat AKKAYA, Prof. Dr. Mert BİLGİN, Prof. Dr. Erdal Tanas KARAGÖL, Prof. Dr. Mitat ÇELİKPALA, Prof. Dr. Gökhan KOÇER, Prof. Dr. Selçuk Duman, Doç. Dr. Yalçın SARIKAYA, Yrd. Doç. Dr. Serdar KESGİN, Yrd. Doç. Dr. Cenk ÖZGEN, Dr. Yılmaz BATIBAY, Dr. Azime TELLİ ve Dr. İlhan SAĞSEN’in iştirak ettiği kapalı oturumda, çalıştayın değerlendirmesi yapılarak, sonuç bildirgesi metni oluşturulmuştur.

Kapalı oturum öncesi toplantıya iştirak eden Sayın rektörümüz Prof. Dr. Aygün ATTAR, tüm konuşmacılara katkılarından dolayı teşekkür ederek, “Giresun Üniversitesi Karadeniz Stratejik Araştırma ve Uygulama Merkezimiz (KARASAM) tarafından organize edilen çalıştayımızda, Ulusal enerji politikası ve Türkiye-Rusya krizinin işlenmesinin çok verimli ve faydalı geçtiğini düşündüğünü belirmiştir.

calistay__5__02.JPGcalistay__6__01.JPGson_program_01.jpg


ÇALIŞTAY SONUÇ BİLDİRGESİ

Giresun Üniversitesi

Karadeniz Stratejik Araştırma ve Uygulama Merkezi (KARASAM)

“Türkiye-Rusya Krizi Bağlamında Ulusal Enerji Politikası: Riskler ve Alternatifler”

4-5 Mart 2016

Giresun

SONUÇLAR

4-5 Mart 2016 tarihlerinde Giresun Üniversitesi Karadeniz Stratejik Araştırma ve Uygulama Merkezi (KARASAM)’nin ev sahipliğinde düzenlenen “Türkiye-Rusya Krizi Bağlamında Ulusal Enerji Politikası: Riskler ve Alternatifler” konulu çalıştayın sonuç bildirgesi aşağıdadır:

 1. Türkiye’de enerji alanında ulusal bir “jeopolitik risk analizi çalışması” yapılmasına ihtiyaç vardır.
 2. Türkiye’nin enerji tedariki ve enerji güvenliği açısından TANAP Projesi kritik önemi haizdir, dolayısıyla ivedilikle tamamlanmalıdır.
 3. Trans-Hazar projelerinin hayata geçirilmesi konusunda siyasi irade ortaya konulmalıdır.
 4. İran’a uygulanan ambargonun kalkmasının enerji alanında yaratabileceği fırsatlar yakından takip edilmelidir.
 5. Irak’ın enerji kaynaklarının Türkiye aracılığıyla değerlendirilmesi noktasında siyasal girişimlerde bulunulmalıdır.
 6. Doğu Akdeniz enerji kaynaklarının Türkiye terminali üzerinden dünya pazarlarına ulaştırılmasına yönelik projeler geliştirilmelidir.
 7. Doğalgaz tedarikinde boru hatlarının yanında, LNG seçeneği de değerlendirilmelidir.
 8. Doğalgaz depolama kapasitesinin artırılması yönünde atılan adımlar süratle tamamlanmalıdır.
 9. Depolama kapasitesiyle mütenasip biçimde “çıkış kapasitelerinin de” artırılması ivedilik arz etmektedir.
 10. Kritik enerji altyapı güvenliği sağlanmalı, bu amaçla kolluk güçleri ile silah kuvvetlerin faaliyetleri koordinasyon içinde genişletilerek devam ettirilmelidir.
 11. Türkiye’nin elektrik üretiminde yerli kömür kaynaklarının payının arttırılması sağlanmalıdır.
 12. Türkiye’nin enerji profilinde yenilenebilir enerjinin payı arttırılmalıdır.
 13. Nükleer enerjinin Türkiye’nin enerji profiline dâhil edilmesi konusundaki çalışmalar hızlandırılmalıdır.
 14. Toryum kaynaklarının kullanılabilirliği üzerine Ar-Ge çalışmaları gerçekleştirilmelidir.
 15. Enerji verimliğinin arttırılması konusunda yatırımlar yapılmalıdır.
 16. Enerji sektöründe “ulusal teknoloji altyapısının” geliştirilmesine önem verilmelidir.
 17. Türkiye’nin enerji öbeği olma perspektifi büyük bir uluslararası ticari rekabet mantığına uyum gerektirmektedir. Enerjinin ticarileşmesi ve know-how’ın artırılması bu anlamda kritik önemdedir.
 18. Enerji güvenliği üzerine STK ve üniversiteler bünyesinde akademik ve bilimsel çalışmaların yapılması teşvik edilmelidir.
 19. Özellikle Ortadoğu’da, ikili ilişkilerde yaşanan ve yaşanabilecek krizlerin Türkiye’nin enerji tedarikine etkisinin sınırlandırılmasına yönelik politik ve diplomatik alternatifler üzerinde durulmalıdır.