You are here :
Türkçe
English
Sunday, 24.03.2019
Quick Links

Giresun University


Harvard Black Sea Security Program


International Centre for Black Sea Studies

04.01.18 | 21:32 Age: 1 Years

ULUSLARARASI KARADENİZ SEMPOZYUMU: TÜRK RUS İLİŞKİLERİ E-BİLDİRİ KİTABI GÖZDEN GEÇİRİLMİŞ HALİYLE I. VE II. CİLT OLARAK YAYIMLANMIŞTIR

 

Merkezimiz tarafından 19-20 Ekim 2017 tarihlerinde “7. Uluslararası Karadeniz Sempozyumu – Türkiye Rusya İlişkileri" başlığıyla düzenlenen etkinlikte sunulan bildirilerin derlendiği “7. Uluslararası Karadeniz Sempozyumu “Türkiye Rusya İlişkileri Bildiriler E-Kitabı” yayınlanmıştır.

Bildiriler kolay erişim sağlanabilmesi amacıyla I. Ve II. Cilt olmak üzere iki bölüm halinde yayımlanmıştır.

I. cilt

II. cilt