You are here :
Türkçe
English
Monday, 18.02.2019
Quick Links

Giresun University


Harvard Black Sea Security Program


International Centre for Black Sea Studies

06.06.17 | 16:25 Age: 2 Years

GÖLYANI OBASI TURİZM ÇALIŞTAYI

 

Giresun Üniversitesi Öğretim Üyeleri Derneği (GÜNİDER) ile Karadeniz Stratejik Araştırma ve Uygulama Merkezi (KARASAM) tarafından ortaklaşa düzenlenecek olan  Gölyanı Obası Turizm Çalıştayı 09 Haziran 2017 Cuma günü gerçekleşecektir.

İlimizin tabiat harikalarından biri konumunda olan Gölyanı obası, civarında bulunan Tekke ve Çağlayan köyleri barındırdıkları tarihi, doğal, kültürel ve manevi değer ve olanakları ile ilimiz ve ülkemiz turizmine kazandırılması ve tanıtılması planlanmaktadır. Bilindiği gibi söz konusu bölge en az 700 yıldan bu yana Türklerin Anadolu’dan Karadeniz’ e geçiş güzergâhı olup özellikle Sarı Halife gibi önemli bir âlimin yaşamsal mekanı, dergahı ve türbesini barındırdığından dolayı bir inanç turizm merkezi konumundadır. Aynı zamanda söz konusu köyler yüzyıllardan beri doğal zenginliklerini korumuş, bilhassa Çağlayan köyünü tipik bir Osmanlı köyü özelliğini günümüze kadar taşıması, tarihi köprüleri, hanları, çağlayanları ve nehirleri birer tabiat harikası olarak ziyaretçilerini beklemektedir.

Gölyanı yaylası ise gölü, ormanı ve tarihi set duvarı ile bu zenginliklere daha da değer katmaktadır.

Bu çerçevede söz konusu çalıştayda GÜNİDER ve KARASAM’ a mensup akademisyenler bölgenin potansiyelinin ekonomik, Kültürel, turizm, konaklama, el sanatları, doğal gıda ürünleri vb. yönlerden araştıracak; hazırladıkları raporları yayınlaştırarak yerel ve ulusal basında yayınlayacak ve böylece bölgenin tanıtımına katkıda bulunacaklardır.

 Golyani_Obasi.jpg

Golyani_Obasi2.jpg