Buradasınız :
Türkçe
English
Salı, 19.03.2019
Hızlı Bağlantılar
19.10.17 | 17:00 | Zaman: 1 Yıl

VII. Uluslararası Karadeniz Sempozyumu’nda İlk Gün Sona Erdi

 

19 Ekim 2017 Perşembe günü 200’ün üzerinde katılımcı ile başlayan "Karadeniz Uluslararası Sempozyumu’nun birinci günü,  üç ayrı salonda eş zamanlı düzenlenen oturumların ardından sona erdi.

Sempozyumun açılış oturumu, Şehit Ömer Halisdemir Konferans Salonunda Prof. Dr. Anvarbek Mokeyev’in oturum başkanlığında gerçekleşti.

Oturumun ilk konuşmasının yapan İstanbul Üniversitesinden Prof. Dr. Mahir Aydın “Tarihsel Avrasya Komşuluğu: Türkiye Ve Rusya” başlıklı bir sonum yaptı. Rusya’nın Avrasya’da tarihsel süreçte izlediği politikalara ve Rus-Türk ilişkilerine değinen Aydın’dan sonra İstanbul 29 Mayıs Üniversitesinden Prof. Dr. Feridun Emecen “İlk Osmanlı Kaynaklarında Rusya İmajı İle İlgili Belgeler” başlıklı bir sunum yaptı.

Osmanlı arşivlerindeki belgelerde Ruslara ait izlere Musa Çelebi, II. Murat ve Çelebi Mehmet dönemlerinde rastlanıldığını söyleyen Sayın Emecen, beylikler döneminde Rusların bazı Anadolu Beylerinin yanında savaştığını gösteren kanıtların olduğunu ve bunun da Ruslarla Türkler arasında çok eski zamanlara dayanan ilişkilerin kanıtı olduğunu belirtti.

Feridun Emecen’den sonra söz alan BİLGESAM Başkanı Prof. Dr. Atilla Sandıklı "Ukrayna Krizinin Bölgesel Güvenliği Ve Türkiye'ye Etkileri" konulu sunumunu gerçekleştirdi. Ukrayna’nın jeopolitik açıdan önemli bir yerde olduğunu ve o dönem meydana gelen krizin Türkiye’yi de etkilediğini söyleyen Sayın Sandıklı, Kırım krizinden sonra Rusya’nın bölgedeki enerji kaynakları üzerindeki hakimiyetinin iyice arttığını ve bunun bölgedeki dengeler üzerinde büyük etkilerinin olduğunu belirtti.

Arel Üniversitesinden Prof. Dr. Uğur Özgöker, “Karadeniz’de Türk Rus İşbirliği” başlıklı sunumunda, Karadeniz’de Türk Rus İşbirliğinin İkili ilişkilerle değil ancak kurumsal bir çatı altında gerçekleştirilebileceğine değinerek AB tarzı yapıları buna örnek gösterdi.

Çağ Üniversitesi akademisyenlerinden ve aynı zamanda TASAM temsilcisi olan emekli büyükelçi Prof. Dr. Ali Engin Oba “Türk- Sovyet İlişkilerinin Anlaşılmasına Katkı Yapan İki Eser” başlıklı bir sunum yaptı. Emekli bir diplomat olduğunu ve Türk-Rus ilişkilerini, bu açıdan önemli gördüğü iki eserle açıklamaya çalışacağını ifade eden Sayın Oba, ilk olarak Kamuran Gürün’ün 1917’den ikinci dünya savaşına kadar geçen süreçte Türk-Rus ilişkilerini anlatan eserinden bahsetti. Türk-Rus ilişkileri üzerine Prof. Dr. Suat Bilgin’in eserine de değinen Sayın Oba’dan sonra Beykent Üniversitesi’nden Prof. Dr. Levent Ürer söz aldı.

“Mustafa kemal Atatürk’ün Avrasya Politikaları” başlıklı bir sunum yapan Ürer, Mustafa Kemalin Avrasya politikalarını anlayabilmek için öncelikle onu tanımak gerektiğini söyledi. Ulus devletlerin ortaya çıkışına ve bu kavramın dünyada nasıl karşılık bulduğuna değinen Ürer, konuşmasına Ermenistan üzerinden Türkiye-Rusya ilişkilerini değerlendirerek son verdi.

Açılış oturumunun ardından dört salonda eş zamanlı olarak gerçekleşen oturumlarda;

Şehit Ömer Halisdemir Konferans Salonunda Prof. Dr. Atilla Sandıklı’nın oturum başkanlığında; Prof. Dr. Aidar Abuov (Astana Uluslarası Araştırma Din ve Kültür Merkezi) “Avrasya Bölgesindeki Uluslararası İlişkilerin Bugünü Ve Geleceği”, Prof. Dr. Anvarbek Mokeyev (Kırgızistan Türkiye Manas Üniversitesi) "Tarih Boyunca Türkiye-Rusya İlişkilerinde Merkezi Asya Faktörü", Prof. Dr. Hüseyin Penahi (Tebriz) “Çok Taraflı, Bölgesel Ve İkili: Gelişmekte Olan Ülkeler İçin En İyi Olan Ticaret Anlaşması” Prof. Dr. Alaaddin Yalçınkaya (Marmara Üniversitesi) “Türkiye Rusya İlişkilerinde Avrasyacı Rekabet”, Prof. Dr. Ivan Ilchev (Bulgaristan) “Bulgaristan Ve Türkiye – Algı Ve Yanılgı Yansımaları”, Murtadha Abdılzahra A. Huss (University Of Baghdad College Of Arts ) “Türk – Rus İlişkileri Bağlamında 1921 Moskova Antlaşması”, Fathia Farug Ömer “Mücadele, İttifak, Dialektik: Türkiye Rusya Afrika İlişkileri Sudan Örneği Hakkında Bir Çalışma”, Prof. Dr. Hüseyin Penahi’nin oturum başkanlığında; “Prof. Dr. Muhammed Arafat (KTÜ) “Irak Krizine Rusya'nın Yaklaşımı”, Prof. Dr. Roin Kavrelişvili (Ardahan Ünv.) “TBMM Hükümeti İle Gürcistan Demokratik Cumhuriyeti Arasında Diplomatik İlişkilerin Kuruluşu”, Prof. Dr. Bayram Bayraktar (Dokuz Eylül Ünv.) “Jeopolitiğin Ve Göç Hareketlerinin Gölgesinde Geçmişten Günümüze Türkiye'nin Sosyo-Ekonomik Ve Demografik Durumu Hakkında Bazı Düşünceler”, Madi İbrahim “2 Yılın Ardından İran Nükleer Anlaşması: Bir Değerlendirme”, Prof. Dr. Nesrin Sarıahmetoğlu (Mimar Sinan Ünv.) “Kafkasya'nın Türkiye Ve Rusya İçin Önemi”, Prof. Dr. Betül Karagöz Yerdelen (Giresun Üniversitesi) “Türkiye Rusya İlişkilerinin Derinliği”, Nadheer J. Husseın “ Research Summary”

Mehmet Akif Ersoy Konferans Salonunda Prof. Dr. Bayram Bayraktar’ın oturum başkanlığında, Prof. Dr. Erdoğan Altınkaynak (Ardahan Ünv.) "Ekim Devrimi Öncesi Ve Sonrası Türk Rus İlişkilerine Dair Yakov Kefeli'nin Anıları Üzerine", Prof. Dr. Behçet Kemal Yeşilbursa (Uludağ Ünv.) “İngiliz Belgelerine Göre Türk- Sovyet İlişkileri” Prof. Dr. Erşan Sever “Şokların Ekonomik Gelişmeler Üzerindeki Etkisi: Türkiye Rusya Örneğinde Bir İnceleme”, Dr. Fatma Sönmez (Ahmet Yesevi Kültür Derneği Bşk.) “Türk Dünyası Coğrafyasında Yesevi Dervişleri Ve Göçebe Türk Toplulukları”,  Ahmet Yavuz Gürler (Kocaeli Ünv.) “Avrasyacılık Bağlamında Türkiye Rusya İlişkileri”, Yrd. Doç. Dr. Haider Saad Jawad Ibrahimi “Türkiye – Rusya İlişkileri (1914 -1945) Bir Tarihi Çalışma”, Prof. Dr. Sefaattin Severcan’ın Oturum Başkanlığında Prof. Dr. Selçuk Duman (Giresun Ünv.) “Türkiye Rusya İlişkilerinde Boğazlar Tartışması”, Prof. Dr. Okan Yeşilot (Marmara Ünv.) “Putin Dönemi Türk-Rus İlişkileri: Krizler Fırsata Dönüşebilir Mi?” Prof. Dr. Ghadir Golkarıan (Yakın Doğu Ünv.) “Suriye Krizi Bağlamında Astana Süreci”, Doç. Dr. Tuğba Eray Biber (Mimar Sinan Güzel Sanatlar Ünv.) “2.Dünya Savaşı Sırasında Karadeniz’de Rus Deniz Araçları”, Yrd. Doç. Dr. Sinan Demirtürk (Gazi Ünv.) “Büyükelçi Semyon İvanoviç Aralov’un Gözü İle Milli Mücadele Yıllarında Türkiye – SSCB Münasebetleri”  Sinan Aytaş “Yeni Avrasyacılık Ve Yeni Osmanlıcılık Düşüncelerinin Karşılaştırılmalı Analizi”, Sinan Doğan “Tarihte Türkiye- Rusya İlişkilerini Belirleyen Rus Politikalarının Dinsel Analizi”

Cengiz Aytmatov Amfisinde; Prof. Dr. Kamer Kasım’ın Oturum Başkanlığında;  Prof. Dr. Hakan Yılmaz “Sosyal Tarih Açısından Bir Seyahatnamenin Muhteva Analizi-Aleksandr Sergeyeviç Puşkin'in "Erzurum Yolculuğu" Karşılaştırılması”, Yrd. Doç. Dr. Murat Arpacı “Yeni Türkiye Sinemasında Andrey Tarkovski Etkisi” Yrd. Doç. Dr. Yavuz Bayram (KTÜ) “Türk Rus İlişkilerini Politik Karikatürler Üzerinden Okumak: Uçak Krizi Örnek Olayı” Yrd. Doç. Dr. Aykut Karakaya “Türkiye Ve Rusya Arasındaki İhracat Ve İthalatın Bağımlılığı” Prof. Dr. Hülya Uğur Tanrıöver (Giresun Üniversitesi) “Yeni Dönem Bağımsız Filmlerinde Rus Sinemasının Etkileri: Tarkovski Olmak Ya Da Olmamak”, Doç. Dr. Kurtuluş Yılmaz Genç (Giresun Üniversitesi) “Rusların Türkiye'ye Gelme Nedenleri”, Yrd. Doç. Dr. Mustafa Özdemir “Turizm Pazarlamasında Sosyal Medyanın Rolü”, Prof. Dr. Mehmet Dalar’ın oturum başkanlığında; Doç. Dr. Yaşar Sarı (Abant İzzet Baysal Ünv.) “Türk Rus İlişkilerinde Avrasya Kavramının Yeri”, Yrd. Doç. Dr. İlhan Sağsen (Abant İzzet Baysal Ünv.) “Rus Dış Politikasında Enerji Unsuru Ve Türkiye Rusya İlişkilerine Yansımaları”, Arş. Gör. Caner Kalaycı (Abant İzzet Baysal Ünv.) “Türkiye Medyasının Türkiye Rusya İlişkilerine Yönelik Algısı 2015–2017 Arası Dönem”,

Mevlana Amfisinde Prof. Dr. Bayram Kaya’nın Oturum Başkanlığında; Doç. Dr. Mehmet Durkaya (Giresun Üniversitesi) “Türkiye Ve Rusya Arasındaki Dış Ticaret İlişkileri”, Yrd. Doç. Dr. Mustafa Tanrıverdi (İstanbul Ünv.) “Karadeniz Donanma Komutanı Amiral Kolçak'ın İstanbul Ve Boğazları Ele Geçirme Planı Ve 1917 İhtilali İle Gelen Son”, Öğrt. Gör. Fatih Volkan Ayyıldız “Türkiye İle Rusya Arasındaki Dış Ticaretin Gelişimi: 2000-2016 Yılları”, Araş. Gör. Mahmut Bakır (Anadolu Ünv.) “Turizm Bağlamında Türkiye- Rusya İlişkileri: Havacılık Sektörüne Yönelik Trend Analizi Uygulaması”, Öğr. Gör. Selim Kurt (Giresun Üniversitesi) “Türkiye Rusya İlişkilerinde Karadeniz: Rekabet Mi İşbirliği Sahası Mı?”, Prof. Dr. Mustafa Oral “Abdülgafur Tutaysalgır’ın Günlüğü Işığında Kırım Yalta’dan Konya Ereğli’sine Göçler 1”, Doç. Dr. Nazım Elmas’ın oturum başkanlığında Arş. Gör. Volkan Han “Türkiye İle Rusya Arasındaki Dış Ticaretin Gelişimi: 2000-2016 Yılları”,  Öğr. Gör. Gonca Yaşar (Giresun Üniversitesi) "Türkiye Rusya Uçak Krizi Sonrasında Türkiye'nin Turizmi", Burcu Ermeydan “Türkiye Ve Şanghay İşbirliği Örgütü Enerji Kulübü: Türkiye-Rusya Ve Türkiye-Şanghay İşbirliği Örgütü İlişkilerine Etkileri”, Çağatay Balcı (Polis Akademisi) “İstihbarat Ve Güvenlik Bağlamında Rusya Türkiye İlişkileri: Rekabet Ve İşbirliği”, Nuray Güney (Giresun Üniversitesi) “Stalin Dönemi Türk Sovyet İlişkilerine Bir Bakış”, Öğr. Gör. Abdulkadir Uyrun (Siirt Ünv.) “Türkiye-Rusya Ekonomik İlişkileri: Dış Ticaret Üzerine Bir Değerlendirme”, Prof. Dr. Seyfettin Erol “Yeni Dünya Düzeni, Yeni Ortadoğu İnşasında Türkiye-Rusya- İran Üçlüsü Ve Avrasya Sürecinin Geleceği” başlıklı sunumlarını yaptılar.

 _dsc2336_copy.jpg_dsc2346_copy.jpg_dsc2370_copy.jpgfmg_2084_copy.jpgfmg_2127_copy.jpgfmg_2131_copy.jpggru_1891_copy.jpggru_1953_copy.jpggru_1984_copy.jpggru_2002_copy_0.jpg